18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

Her şey birlikte güzel

Bir kurumsallaşmanın en üst kriteri, devlet yönetimi tarafından tanınıyor olmasıyla değerlendirilir. TÖHOB, Özel Halk Otobüsleri’nin “Tek Çatı Örgütü” olma becerisiyle sektörü bu noktaya taşımıştır...

Ekleme: 14 Nisan 2018 Cumartesi 00:22/ Güncelleme: 14 Nisan 2018 Cumartesi 00:22
Türkiye genelinde, Özel Halk Otobüsçüleri’nin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları aşma noktasında hükümetle doğrudan dialog kuran TÖHOB, bu sefer de KDV Kanunu’da yapılacak değişiklikle ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından davet edilip, yapılabilecekler konusu ele alındı. Geçtiğimiz hafta, İstanbul Va- tan Caddesi’ndeki Vergi Dairesi’nde, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın görevlendirmesi ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayraktar, İsmail Yüksel başkanlığındaki TÖHOB heyetini kabul ederek, görüşlerini aldı.
 
10 Nisan günü gerçekleşen toplantıya, Yeni İs- tanbul A.Ş. Başkanı Yalçın Beşir, İstanbul Halk Ulaşım A.Ş. Başkanı Naci Yağız, Öztaş A.Ş. Başkanı Mehmet Tekin, Özulaş A.Ş. Başkan Vekili Serhat Akçakaya ile Yönetim Kurulu Üyesi Selami Alan, TÖHOB Yönetim Kurulu’ndan Hasan Durgun, Genel Sekreter Onur Orhon ile TÖHOB Basın Danışmanı ve Gazetemiz Sahibi Şevket Erturan, yeminli mali müşavir Yılmaz Müren ile vergi dairesi birim yöneticileri katıldı. Yapılan görüşmede, KDV Kanunu’ndaki değişiklikler ele alındı.
 
TBMM ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan KDV Kanunu’n- daki yeni düzenlemeleri içeren yasal değişikliği ile Özel Halk Otobüsü taşımacılarına yönelik vergi iyileştirmesi konusunda yapılabile- cekler üzerine görüşler ele alındı. Onaylanan yasada; 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 38. Mad- desi’nde yapılan değişikliklerle talebe bağlı hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçilebileceği belirtilmiş ve bu konudaki esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı görevlendirilmişti.
 
Yapılan görüşmede, değişikliklerin doğrudan Özel Halk Otobüsü sektörünü kapsamadığı, ancak, sektörün talebi ve Bakanlar Kurulu’nun uygun bulmasıyla sektörün bu sisteme dahil edilebileceği, bugünki sistemle yüzde 18 olan KDV oranın Özel Halk Otobüsleri’nde hasılat üzerinden yüzde 1 gibi sabit bir orana çekilme- si gündeme taşınmıştır. TÖHOB üzerinden yapılan bu girişim ve değerlendirmeler sonucu AK Parti Gurup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un destek ve takibi süreci bugünkü olumlu noktaya getirmiştir.
 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayraktar, TÖHOB Heyeti ile yapılan toplantı sonunda ortaya çıkan değerlendirmeyi Maliye Bakanı Naci Ağbal’a arz etmesinin ardından Ankara’da ikinci bir görüşmenin yapılabileceğini ifade ederken, Özel Halk Otobüsleri şirketleri de görüşmenin olumlu geçtiğini ve yapılacak düzenleme ile ekonomik sorunların önemli ölçüde ortadan kalkacağını belirttiler. Başkan Yüksel’in bir heyet eşliğinde önümüzdeki günlerde yapacağı ziyaretlerle süreci hızlandırmaya dö- nük girişimlerde bulunacağı da açıklanmıştır.