23 EKİM 2018 SALI

AKIA Azerbaycanlılar’a ulaşımda hizmet verecek

Ülkemizin sayılı kentiçi toplu taşıma otobüsü üreticilerinden olan AKIA, Azerbaycan’da toplu taşıma hizmeti vermek için 150 otobüslük bir filonun satış anlaşmasını imzaladı...

Ekleme: 8 Aralık 2017 Cuma 22:31/ Güncelleme: 8 Aralık 2017 Cuma 22:31
AZERBAYCAN- Kentiçi toplu taşımada kullanmak üzere 150 araçlık bir satış sözleşmesi imzalayan AKIA ilk parti olan 75 araçlık teslimatını gerçekleştirdi. Azerbaycan yerel yönetim yetkilileri, araçları detaylı olarak inceleyerek; “AKIA’nın bize sunduğu yüksek kalite ve güvenlik stan dartları tercihimizde etkili oldu. Gerek satış öncesinde, gerekse satış sonrasında ihtiyaçlarımıza en yüksek düzeyde cevap bulabildiğimiz AKIA’nın yetkililerine teşekkür ediyoruz” dediler.  
AKIA araçlarını bizzat Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından incelenerek, onay gördü. Sayın Aliyev, bu otobüsler sayesinde halkın daha kaliteli ve güvenli bir hizmet getireceğini belirterek, yetkilileri tebrik etti. 
AKIA Satış ve Pazarlama Müdürü Ser kan Denizmen; “Firmamız önümüzdeki dönemlerde dünya pazarında var olmayı ve büyümeyi stratejjk olarak ele almaktadır. Markamız şu anda yurt dışı pazarda birçok ülkede yollarda faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde yurtdışı pazarında AKIA yeni perspektif ve ürünleriyle daha fazla yer alacaktır. AKIA’nın kendi üretim potansiyelini geliştirerek, birçok farklı seg mentte üretim yelpazesinin gelişmesi, pazarımızın da gelişmesi, genişlemesi anlamına geliyor. Bu elbette bize daha fazla sorumluluk yüklüyor” dedi.
Azerbaycan Heyeti’nin yapılan görüşmelerden oldukça memnun kaldığını belirten Denizmen; “Azerbaycan’a ilk parti olan 75 aracın teslimatını gerçekleştirdik. Araçlarımızın faaliyete başlamasıyla yurtdışı pazarında daha iddialı bir vizyonla hareket edeceğiz. Potansiyelimizin bilincindeyiz. Önemli olan bu potansiyelin pazarda yer bulması. Bu açıdan ülkemizin sanayisine ve üretimine katkıda bulunuyoruz. Bundan sonra bu alanda faaliyetlerimizi daha büyüteceğiz. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Azerbaycanlı yetkililere de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.