23 EKİM 2018 SALI

Sürdürülebilir Otokar

Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, kurumsal sürdürülebilirlik performansını bu yıl da koruyarak, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 3. kez yer almaya hak kazandı...

Ekleme: 8 Aralık 2017 Cuma 22:24/ Güncelleme: 8 Aralık 2017 Cuma 22:24
İSTANBUL-Kasım 2017 ile Ekim 2018 döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak şirketin sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü çalışmalar, Borsa İstanbul’un belirlediği “Endeks Seçim Kriterleri” kapsamında değerlendirilmeye tabi tutuldu. Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan Otokar, bu alanda yaptığı çalışmalarla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 3. defa yer alan 44 şirketten biri oldu.
Otokar’ın 2016 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin faaliyetlerinin, sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini, yönetsel yaklaşımlarını, performans sonuçları, gelecek perspektifi doğrultusunda GRI Standartları’nın temel (Core) uygulama düzeyi gerekliliklerine uygun olarak hazırlandı.
Otokar’ın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerini benimsediğini ve aktif destek verdiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Otokar olarak, bir yandan istikrarlı büyümeyi sürdürürken bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere çalışıyoruz. Tüm süreçlerimizi hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarıyla yönetiyoruz. Koç Topluluğu’nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insana ve topluma yakın, çevreyle dost, evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak hareket ediyoruz” diye konuştu.
 
SERA GAZI EMİSYONU
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 3, kez dahil olan Otokar’ın yenilikçi, çevreyle dost ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalara gerçekleş tirdiklerini belirten Görgüç; “Operasyonel mükemmelliğe dayalı, etik kurallarımız, çevre, insan, ge zegenin sürdürülebilirliğine verdiğimiz önem ve kurumsal yönetim ilkelerimiz ile değerlerimiz den ödün vermeden, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak üzere çalışmalar yürüttük. Verimlilik projeleri kapsamında enerji tüketimini yıllık 932 GJ, sera gazı emisyonunu da 124 ton CO2e azaltarak ünite başına sera gazı emisyonunu yüzde 15 oranında iyileştirdik. Toplam 151 Bin 175 m3 atık suyu geri kazanarak üretim süreçlerimizde ihtiyaç duyduğumuz suyun yüzde 42’sini geri kazanımdan sağlamayı başardık. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir geri dönüşüm oldu” diye konuştu.
Fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan araçların tüketiminden kaynaklanan çevresel etkilerin düşürülmesi için alternatif yakıtlar üzerinde çalışmalar yapan Otokar, geleceğin akıllı şehirlerinde kullanılacak toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi için de Avrupa Birliği Eureka Celtic-Plus kapsamında gerçekleştirilen CoMoSeF Projesi kapsamında Akıl lı Otobüsünü üretti. Son 10 yıldaki Ar-Ge harcamaları 388 Milyon TL- ’ye ulaşan Otokar 2016 yılı Ar-Ge harcamasının ciroya oranı yüzde 5.17’ye yükseldi. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklerken, iş sağlığı ve güvenliği alanında sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için eğitimlerini aralıksız olarak sürdüren Otokar, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla 70 bin 525 kişi x saat; kurum içinde İSG kültürünün gelişmesi amacıyla da 25 bin 156 kişi x saat eğitim düzenledi. Yıl içinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumsal gelişime desteğini sürdürdü.