26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA

Herkes ayrı telden

Ülkemizde, gerçekleştirilen yeni nesil toplu taşıma sisteminde resmin tamamını kapsayan uygulama bütünlüğünün oluşturulamaması, söylem ve bakış farklılığı ile farklı sonuçlar doğmasına neden oluyor...

Ekleme: 29 Eylül 2017 Cuma 21:31/ Güncelleme: 29 Eylül 2017 Cuma 21:31
Hızlı ve dikey büyüme ile yeniden yapılanan ülkemizde ulaşım, en önemli değişen özelliğini taşıyor. Bu nedenle, yeni nesil bu toplu taşımacılık anlayışı, hedefe uygun yapıdaki bütün unsurları tetikleyecek özellikte. Aynı zamanda doğabilecek ihtiyaçları da he sap ederken, hakim kılacağı anlayışı saha daki mevcut aktörlere de sunuyor.
 
Kent ağırlıklı yerleşim yerlerindeki bu yapılanmada 7/24 esasına göre ve süreklilik arz edecek hareketlilikte yaşam kurgulanıyor. Böyle bir anlayıştaki toplu taşıma hizmeti, kent ana planıyla birlikte, beraberinde ana ulaşım planına dayalı yapılanmayı getiriyor. Bu yüzden, özel taşımacının gidişata göre yenilenmesi kaçınılmaz görülüyor.
 
Bu yenilenme anlayışının benimsenememesi, hala alt kademe direnişlerle gidişatı engelleyecek kudreti bünyelerinde barındıranların olması çok ciddi sorun oluşturuyor. Gerek özel, gerek kamu, bu anlayışa karşı, gidişatı zora sokmama adına, yeni yapının gerektirdiği iş birliğini sağlamalı, hızla sorunlara çözüm üretip güven oluşturmalı.
 
Dünya genelinde uygulanan entegre toplu taşıma sistemleri sadece hizmet amaçlı değil, insan bütününü de ele alan yapı için de ve kentlilik bilinci ile birlikte ortaya koyuluyor. Şu ana kadar bizdeki yapılanmanın ortaya çıkardığı sonuçlar sadece bir hizmet olarak görülürken, kentsel dönüşüm fikrine ters çok ciddi uyumsuzluklar yaratıyor.
 
Özel-Kamu iletişimsizliğinin doğurduğu sorunlar hükümet çözümüne dayalı olsa da, daha önce yol almasını görme adına, her ikisinin de iş birliğini elinin tersiyle iterek çö zümsüzlük üretmesi, yeni sorunları beraberinde getiriyor. Eskinin yerleşik anlayışları ile yenilenmeye çalışanlar sorumsuzluklarını nedense bir türlü görmek istemiyor...