26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA

TÖHOB VAN BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ

VAN’da 15 Eylül 2017 Cuma günü gerçekleştirilen Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği toplantısı kapsamında yapılan sunumlar ve değerlendirmeler sonucunda, aşağıdaki konularda görüş birliği sağlanmış, bu alanlarda yürütülen çalışmaların sürdürülmesi düşüncesi genel kabul görmüştür.

Ekleme: 24 Eylül 2017 Pazar 20:41/ Güncelleme: 24 Eylül 2017 Pazar 20:41
Toplantıya katılan temsilcilerin tamamı 27 Ocak’ta Hatay’da olduğu gibi 4736 sayılı kanun kapsamında kentiçi toplu taşımada ücretsiz gerçekleştirilen yolculuklara ilişkin sorun ve serzenişlerini artırarak ifade etmişlerdir. Bu şikayetler aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
 
ÜCRETSİZ YOLCULUKLAR
Ücretsiz yolculuklar kangren olmuştur. Şoförlerin psikolojisi bozulmuştur. Şoförlük mesleği gönülden yapılamamaktadır. Yanlış bir yasal düzenle- me yapılmıştır. Dönüşümler ve birleşmeler huzur getirmekte, düzen sağlamakta, ancak kazançların düşmesine yol açmaktadır. Avrupa ülkelerinde top- lu taşımada %6.4 oranında uygulanan KDV, Türkiye’de %18 ile ezici ve yanlış bir düzenlemedir. 
Bazı sağlık kuruluşlarında engelli haklarından yararlanılmak amacıyla sahte rapor düzenlendiği yolunda duyumlar bulunmaktadır.
Kişilerin hareketine engel oluşturmayan şeker hastalığı gibi konularda %40 oranında rapor düzenlenmesi ücretsiz yolculukları artırmaktadır.
Aşağıdaki noktaların bir kez daha değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ücretsiz yolculukların sınırı olmaması,
Buna bağlı olarak hak sahibi kişilerin gün içinde bedava olması nedeniyle çok sayıda yolculuk yapması,
6637 sayılı kanun kapsamında sağlanan aylık gelir desteğinin bu yolculukların en fazla üçte birinikarşılaması,
Her türlü işletme giderlerinin artmasına rağmen 2015 Nisan ayının koşullarında belirlenen rakamınüçüncü yıla girilmesine rağmen halen İstanbul, Ankara’da 1000 TL., diğer büyükşehirlerde 750 TL., illerde 600 TL. olarak ödenmeye devam edilmesi,
Hak sahiplerinin kartlarını üçüncü şahıslara usulsüz kullandırması,
Aylık gelir desteği ödeme sisteminin hakkaniyetli, adil ve eşit olmaması,
Aylık gelir desteğinin çok taşıyanla az taşıyanı ayırt etmeyerek aynı görmesi,
Uygulamaya dönük bu şikayetlerin yanı sıra toplantıya katılanlar tarafından dile getirilen tespitlerde aşağıdaki şekilde özetlenmektedir.
Uygulamaya dayanak olan kanunun yetersiz kurgulanması nedeniyle şoförler engelli, yaşlı, emekli düşmanı pozisyonuna düşürülmektedir.
Her geçen gün artan ücretsiz yolculuk sayısal sonuçları nedeniyle şoförlerin çalışma psikolojisi bozulmaktadır.
Özel halk otobüsleri kamunun yapması gereken toplu taşıma hizmetini yapmakta, buna karşılık kamudan yeterli destek alamamaktadır.
Özel halk otobüsü taşımacıları devletten zengin değildir.
Engelli bir kişiye özel araç alımında sağlanan ÖTV indirimi özel halk otobüslerinde yetersizkalmaktadır.
 
DÜZENLEME ÖNERİLERİ
Artan işletme maliyetleri ile baş edebil- mek için performansa dayalı bir hak ediş modeli üzerinde çalışma yapılmalıdır.
Kentiçi ulaşım kaynaklı sübvansiyon sağlanmalıdır.
Aynı il sınırları içerisinde hizmet eden toplu taşıma kuruluşları, Kayseri, Edirne örneklerinde olduğu gibi tek çatı altında birleşmelidir.
Kuruluşlar kurumsal yapının oluşumu- na yönelik çalışmalara ağırlık vermelidir.
Sektör kuruluşları tarafından TÖHOB desteklenmelidir.
Üyesinin artmasına katkı verilmelidir.
Her üye bir yeni üye getirmelidir.
İllerde önerildiği gibi ülke genelinde de ön yargılardan uzak bir şekilde birlik çatısı altında toplanılmalıdır.
Gelecek için kuruluşların şirketleşme arayışları ön planda olmalıdır.
Kuruluşlar sorunlarını karşılıklı istişare etmelidir. Her geçen gün azalan kazançlara karşı kamu desteği artırılmalıdır.
Kuruluşlar birbirlerini dinlemeli ve anlamalıdır.
Sorunlar sürekli gündemde tutulmalı ve Ankara’ya TÖHOB aracılığıyla taşınmaya devam edilmelidir.
Toplu taşımada belediyeler özel halk otobüslerini gelir kapısı gibi görmekten vaz geçmelidir.
Taşımacının cebinden alınarak yapılan ve adaletli olmayan sosyal yardım oranları azaltılmalıdır.
Elektronik bilet işletmeciliğindeki komisyonlara standart getirilmelidir.
Yeni özel halk otobüsü alımında engel- li erişimine sağlanan katkı nedeniyle KDV indirimi sağlayacak düzenleme yapılmalı.
Müşteri memnuniyeti ve personel kalitesi önemli görülmeli ve artırılmalıdır.
Vergilendirme sistemi toplu taşıma kriterlerini dikkate alarak yeniden düzenlenmelidir.
KDV oranı toplu taşımada %18 yerine okul servis araçlarında olduğu gibi %8 olarak düzenlenmelidir. Toplu taşımada sigorta ve yakıt giderleri üzerinde indirim sağlanmasına çalışılmalıdır.
Bir işte sigortalı çalışan ve açık öğretim gören kişilere öğrenci indirimi uygulanmamalıdır.
Şoförlere trafik kültürü, empati, stres yönetimi alanlarında eğitim programlarına devam edilmelidir. TÖHOB ile üye kuruluşlar arasındaki iletişim güçlendirilmelidir.
 
TRAFİK KÜLTÜRÜ
İçişleri Bakanlığı’nca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek “özel halk otobüsü” tanımı getirilmiştir. Bu olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.
Özel halk otobüsleri toplumda marka olarak değer bulmaktadır.
Trafikteki aykırı davranışlar hemen dikkati çekmektedir.
Bu nedenle bireyin ve toplumun gözüne batmakta, genelleme yapılmakta ve tüm sektör mahkum edilebilmektedir.
Bunu aşmanın yolu şoförlerimizin trafik eğitmenliği üstlenmesidir.
 
ÖNERİLER
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yerini alan “özel halk otobüsü” tanımı 2918 sayılı kanun metnine de eklenmelidir.
Özel halk otobüsü şoförlerine yönelik darba kadar varan saldırılar son bulmalı.
Kuruluşlar bölgesel ve yerel ölçekte şoförlerimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmelidir.
Trafikte ölümlü kaza oranlarının azaltılması hedef olarak görülmelidir.
Trafik kazalarında hız, cep telefonu, takip mesafesi, şerit değiştirme, hatalı sol- lama, yorgunluk ve emniyet kemeri ihlallerinin önlenmesine katkı sağlanmalıdır.
Trafikte saygı, dikkat, hoşgörü, empatiye dikkat ve önem verilmelidir.
Güvenli ve ekonomik sürüş konusunda eğitimler verilmelidir.
Toplantının gerçekleştiği Van ilinde karşı karşıya bulunulan sorunlar konusunda da tüm katılımcılar arasında görüş birliği sağlanmış ve aşağıdaki noktalara dikkat çekilmiştir.
Daha önce ihale ile verilen TOKİ hatlarına özel halk otobüslerinin girmesi sağlanmalıdır.
Özel halk otobüsü ve minibüslere aynı ücret tarifesi uygulanmamalıdır. Özel halk otobüsleri ile belediye otobüsleri ücret tarifesi aynı olmalıdır.
V plakalı araçlar sorun olmaktan çıkarılmalıdır.
Özel halk otobüslerinin diğer araçlar gibi havalimanına girişi sağlanmalıdır.
Duraklar netlik kazanmalı, indir bindir cezaları sona ermelidir.
Güzergah ve hatlar tanımlanmalıdır.
Elektronik bilet işletmeciliği uygulanmalıdır.
 
KATILAN ÜYE İLLER VE
KURULUŞLAR
İstanbul, Kayseri, Çanakkale, Aydın, Diyarbakır, Mardin, Çankırı, Manisa, Erzincan, Osmaniye, Niğde, Elazığ, Zongudak, Van, Erzurum, Kastamonu, Hatay, Edirne. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Van Şoförler Esnaf Odası, Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği, TOBB Sektör Meclisi, IPRU, Best Van Otobüs İşletmesi, Anadolu ISUZU.
 
SONUÇ
Yukarıda sıralanan başta ücretsiz yol- culuklara ve trafik konularına ilişkin mevcut durum tespitleri ve toplantıya katılanların önerileri, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ile bağlı kuruluşlarına TÖHOB tarafından aktarılacaktır.