14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Belediyeler yapay zeka ile milyarlık katkı sağlayabilir!

30 büyükşehir, 51 il, 919 ilçe ve 397 belde olmak üzere toplam bin 397 belediyenin bulunduğu Türkiye, yapay zeka desteği ile sorunlarını çözmeye hazırlanacak...

Ekleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:38/ Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:38
TÜRKİYE’de belediyelerin hayata geçireceği yapay zeka temelli akıllı sehir teknolojileri sayesinde gayri safi yurtiçi hasılaya yıllık 25 Milyar TL. katkı sunma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.
Türkiye’de 30 büyük şehir, 51 il, 919 ilçe ve 397 belde olmak üzere toplam bin 397 belediye bulunuyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre; nüfusun yüzde 92,3’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.7 olarak görülüyor. Daha faz- la iş imkanı, daha iyi bir eğitim ve sağ lık hizmeti gibi beklentilerle hızla ar tan il ve ilçe nüfusları karşısında bele diyelerin, teknoloji ve yapay zeka temelli çözümlerle yapacağı yatırımların önemi gün geçtikçe artıyor.
Los Angeles’ta akıllı ulaşım sistemleri ile trafik tıkanıklığı yüzde 35, kavşaklardaki beklemelerde yüzde 20, seyahat süresinde yüzde 13 azal- ma ve bunlara bağlı olarak yakıt tüke timinde yüzde 12.5 azalma saglanırken, akıllı sokak aydınlatma sistemi kullanan Oslo’da ise elektrik tüketimindeki tasarruf oranı yüzde 70’e ulaşmış olarak açıklanıyor.
Türkiye’de son dönemlerde hızla dijitalleşen belediyeler de yapay zeka ve otomasyon uygulamalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve doğal kaynak tüketiminde tasarruf etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Door Teknoloji’nin organize ettiği “Yerel Yönetimlerde Teknoloji Zirvesi” 29 Kasım 2019 Cuma günü İstanbul ’da gerçekleşecek. Türkiye genelinden 120 belediyeni katılacağı zirvede 18 teknoloji şirketi; ulaşım, ener ji tüketimi, şikayet yönetimi, atık ayrıştır ma, personel ve araç yönetimi, gürül tü azaltma ve insan kaynakları gibi pek çok konuda, yapay zeka ve tek no loji entegrasyonunun sağladığı akıllı şehir çözümlerini sunacak. Zirvede, Türkiye’den ve dünyadan birçok bü yükşehir belediye başkanı ve öğretim görevlileri konuşmacı olarak yer alarak gelecek planlarını aktaracak. 
Belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazı aşmak için uyguladıkları tasarruf tedbirlerine yapay zekanın büyük katkı sağlayacağını belirten Door Teknoloji kurucularından Ozan Demir; “Dünya genelinde yerel yönetimler, artan nüfus, kısıtlı kaynaklar ve karmasık hale gelen ihtiyaçları karsılamak için akıllı şe- hir teknolojilerine yönelmeye başladı. Türkiye ise belediyelerin hayata geçireceği yapay zeka temelli akıllı sehir teknolojileri sayesinde gayri safi yurtiçi hasılaya yıllık 25 Milyar TL. katkı sunma potansiyeline sahip. Yapay zeka teknolojileri toplu taşımadan çöp toplama sistemlerine, yakıttan saha personeline, şikayet yönetimden bilgi işleme, yol ve kaldırım hizmetlerine kadar geniş bir uygulama alanına sahip. Dünyadaki örneklerine bakıldığında hizmet alanlarında %15 ile 30 arasında tasarrufun mümkün olduğunu görüyoruz. Belediyeler ekonomik dar boğazı aşmak için yapay zekayı alternatif çözümler arasına almalı” diyor.