11 AĞUSTOS 2020 SALI

Samulaş “Kara Kutu” dönemini başlattı!

Samulaş’ın başlattığı Akademi Eğitimleri’ninda “Tasarruflu, Güvenli, Konforlu Yolculuk” temaları işleniyor. Genel Müdür Tamgacı, “Kara Kutu” dönemini başlattıkları açıkladı...

Ekleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:23/ Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:23
SAMSUN-“Ulaşımın her alanında hizmette kalite” ilkesini uygulayan Samulaş, geçtiğimiz ay başlattığı “SAMULAŞ AKA- DEMİ” eğitimlerine  ara vermiyor. Otobüs İşletmesi’ne yönelik yapılan son eğitimde özellikle, “Araçlarda Tasarruf ve Güven lik”e dikkat çekildi.
Samulaş Genel Merkezi Aka demi Salonu’nda iki bölüm halinde gerçekleştirilen eğitimde “Araç Bazlı” ve “Sürücü Baz lı” raporlar değerlendirildi. Otobüs İşletme Müdürü ve yardımcıları, otobüs bakım formen ve teknisyenleri, otobüs işletme ami ri, garaj işletme amiri, otobüs var diya amirleri, trafik kontrol merkezinde görevli kontrolörler ve çağrı merkezi operatörlerinin katıldığı eğitimlerde “Tasarruflu, Güvenli, Konforlu Yolculuk” temaların işlendi ve önemine vur gu yapıldı.
Eğitimlerin 2. bölümünü yar dımcıları ile birlikte izleyen Samulaş Genel Müdürü Enver Se- dat Tamgacı; “Yolcu konforunu artırabilmeye yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Kontrol merkezi tarafından sü rekli takibi yapılan ‘Hız İhlali’, ‘Hat İhlali’, ‘Gereksiz Gaz Basımı’ gibi konularda sürücülerimiz eğitilmekte ve böylece, yolcularımıza daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanmaktadır” dedi.
Son yapılan eğitimde daha çok tasarrufa yönlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Genel Müdür Tamgacı; “Bu eğitimlerimiz sayesinde personelimize çok daha fazla tasarruf bilinci aşılanacak. Araçlarda akaryakıt, bakım onarım, yedek par- ça tasarrufunun yanısıra zamandan da tasarruf sağlanacak” diye konuştu.
Samulaş olarak toplam 110 otobüste “Araç Telemetrisi” denilen sisteme geçtiklerini açıklayan Genel Müdür Tamgacı; “Bu sisteme, uçaklarda kullanılan ‘Kara Kutu’ teknolojisinin otobüsler için tasarlanmaş hali diyebiliriz. Bu ‘Kara Kutu’lar, seyir halindeyken sürücülerin ve araçların bulunduğu tüm koşulları kaydedecek. Elektronik haberleşme ağı sayesinde araçlarımızdaki, araç hızı, yakıt ve yağ basıncı, tüm arıza durumları, rota, hat, mesafe gibi bilgilere uzaktan erişebileceğiz. Anlık bilgiler tek bir merkezden takip edilecek, herhangi bir olumsuz durumda gerektiğinde müdahale edilebilecek” dedi.
Eğitimlerin, sürücülerin sü- rüş alışkanlıklarını olumlu yönde etkileyeceğini de söyleyen Genel Müdür Tamgacı; “Sürücülerimiz artık araçlarını daha emni yetli, güvenli ve ekonomik kullanacak. Sürücülerin kural dışı araç kullanımları, ani hızlanma ve yavaşlama, hız limitini aşma gibi durumlarda ikaz edilecekleri bir sistem oluşturuyoruz. Bu da doğal olarak olası kazaların önlemede rol oynayacak” diye konuştu.
Samulaş olarak bundan sonraki süreçte tasarrufa ayrı önem vereceklerini belirten Genel Mü dür Tamgacı; “Tasarruf yöntemiyle sağlayacağımız her ku- ruş katkının öncelikle şirketimize, sonra şehrimize, en sonunda da ülke ekonomisine katkı sağlayacağına olan inancımızla devam edeceğiz” dedi.