15 EYLÜL 2019 PAZAR

Araştırmalar “Akıllı Ödeme”yi gösteriyor

Visa ile Stanford Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği “Megaşehir Çağında Ulaştırmanın Geleceği” küresel ulaşım araştırması fırsat ve zorlukları ortaya koydu...

Ekleme: 6 Haziran 2019 Perşembe 23:46/ Güncelleme: 6 Haziran 2019 Perşembe 23:46
VISA ve Stanford Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştirdiği “Megaşehir Çağında Ulaştırmanın Geleceği” araş tırması, toplu ve bireysel ulaşımdan yararlanan tüketicilerin karşılaştığı zorluk ve fırsatları incelerken, sürdürülebilir büyüme alanında ödemelerin rolüne de değiniyor. 19 ülkede 19 bin tüketiciyle gerçekleştirilen ve toplu ve bireysel ulaşım alanında dünyanın en kapsamlı çalışmalarından biri olan araştırma, glo bal ölçekte çarpıcı trendleri ortaya koyuyor.
Dünya genelinde tüketicilerin %52’si toplu taşı- ma deneyiminin beklentilerini karşılamadığını ifade ediyor. Araştırmaya katılan ların %46’sı ulaşımda geçir dikleri sürenin arttığını belirtirken, %37’si 5 yıl içinde ulaşım sürelerinin daha da artmasını bekliyor.
Bireylerin %61’i işe gitmek için kişisel araçlarını tercih ediyor. Araba kullanmada en sıkıntı yaratan ko nunun, %64 ile park edecek yer bulamama endişe si. Yine kendi aracını kullananların %47’si en ucuz benzinin nereden alınabileceği gibi bilgiler verebilecek yenilikçi uygulamalar beklediklerini dile getiriyor.
Katılımcılarının %44’ü işe, okula ve üniversiteye gitmek için toplu taşımayı kullanıyor. Rahatlık, güvenilirlik ve yolcu yoğunluğu toplu ulaşım kullanların ter cihini belirleyen 3 temel fak tör olarak ortaya çıkıyor.
Ulaşımda ödemelerin zorluğu pek çok şikâyetin temelinde yatıyor. Araştırmaya göre toplu ulaşım ödemesini yapmak kolaylaştığında, ortalama kullanımın da %27 oranında ar- tacağı ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılanların %47’si farklı ulaşım şekilleri için farklı bilet kullanmanın, % 41’i de toplu ulaşım hizmet lerinde sadece nakdin geç mesinin sorun olduğunu belirtiyor. Tüketiciler bu zorluklar nedeniyle toplu ulaşım yerine kendi araçlarını kullanmaya yöneldiklerini dile getiriyor.
Visa Türkiye Genel Mü dürü Merve Tezel; “Bu küresel araştırma, Türkiye’de ki tüketiciler için de geçerli olan pek çok sonucu orta ya koyuyor. Visa olarak Av rupa’nın pek çok şehrinde toplu ulaşımın tüm ödeme kartlarına açılması ve akıllı sistemlerle donatılmasın da yerel toplu ulaşım işletmecileriyle yakın iş birliği yaptık. Tüm bu çalışmalar sayesinde bugün Londra, Milano, Dijon ve Madrid gibi kentlerde hem kent sa kinleri hem de bu kentleri ziyaret eden milyonlarca turist temassız Visa kartlarıyla toplu ulaşım hizmetlerinden kolayca yararlana biliyor. Arkada çalışan akıl lı sistem, en uygun fiyatlamayı hesaplayıp yansıtıyor. Mesela belli bir süre zarfında iki metro hattı arasında aktarma yaptıysanız, sistem turnikeden geçerken okuttuğunuz temassız Visa kartınıza iki değil, tek bilet bedeli yansıtıyor. Bu kolaylık, tüketicilerin sevmedikleri bilet kuyruklarını ve ödeyecekleri ücretlerdeki belirsizliği giderirken, toplu ulaşım operatörleri ne de biletleme sistemlerin deki operasyonel yükü bü yük ölçüde azaltmalarına ve kaynak ve hizmetlerini iyileştirebilecekleri noktalara yönlendirmelerine fırsat sağlıyor. Böylece iyile- şen toplu ulaşım deneyimi tüketici memnuniyetini artırırken, daha çok kişinin de kendi araçları yerine toplu ulaşımı kullanması- na zemin sağlıyor” diye ko- nuyu çok güzel özetliyor.