15 EYLÜL 2019 PAZAR

e-Pazar 2040’da akıma kapılacak!

Araştırmalar, elektrikli otomobil trendinin artarak devam edeceğini, 2040 yılında pazarın yüzde 57’sinin “Pilli” araçlardan oluşacağını ortaya koyuyor...

Ekleme: 6 Haziran 2019 Perşembe 23:45/ Güncelleme: 6 Haziran 2019 Perşembe 23:45
KÜRESEL üreticilerin geliştirmek için milyar dolarlar harcadığı elektrikli araçlar, gün geçtikçe etki alanlarını genişletiyor. Öyle ki, geçtiği- miz yıl satışlarını yüzde 63 oranında artıran “Pilli” otomobiller, tüm dün yada 2 Milyon adetlik satış rakamı na ulaştı. Böylece, bu otomobillerin pazar payı da yüzde 2.5’i buldu. 
Piyasadaki model sayısının sürekli artması ile bu rakamın 2019- ’da 3 Milyon adete yaklaşması öngörülüyor. Yakın bir gelecekte, bazı markaların ürün gamının tamamın- da elektrikli seçenekler sunacak olması ve altyapı yatırımlarına hız verilerek şarj istasyonu ağının geniş- lemesi de, kuşkusuz bu otomobillerin satışlarına önümüzdeki yıllarda daha da ivme katacak. Bugün otomobil fuarlarını, yarın ise yolları istila etmesi beklenen elektrikli araç- lar konusu bizlerin geleceği açından her anlamda ilgilendiriyor.
Bloomberg’in araştırmasına gö- re, 2040 yılında pazardaki araçların yüzde 57’si elektrikli olacak. Bu rakamın geçen yılki araştırma sonucu bu yıla göre 3’te 2 oranda daha fazla olması işin boyutunu gösteriyor.
Araştırmaya göre, otomobillerin yanı sıra özellikle ABD, Avrupa ve Çin’de hafif ticari araç pazarı da aynı durumla karşı karşıya kalacak. Raporda, elektrikli araçların yıllık satışlarının 2040 yılına gelindiğinde 56 Milyon adede çıkaracağı öngörüsüne yer veriliyor. Rakamlar 2040 yılında dünya pazarının büyüklüğünün yaklaşık 100 Milyon adet olaca- ğını gösterirken, toplam pazarın önü müzdeki 21 yılda yüzde 25, elek- trikli araç satışlarının ise 270 kat artacağını ortaya koyuyor. Günümüz- de, elektrikli otomobillerin en yüksek maliyetini batarya ünitesi oluşturduğu biliniyor. Fakat, son yıllar- da üretim metotlarının değişmesi ve batarya üreticilerinin sayısının artmasının etkisiyle, 2010’dan beri batarya fiyatları kW/saat başına yüzde 85 oranında gerileme kaydedildi.
Uzmanlar, bataryalı otomobille rin fiyatlarının ise benzinli ve dizel araçların seviyesine gelmeye başladığını vurgulayarak, kısa bir sürede bu araçların içten yanmalı motora sahip olanlara göre daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkacağını belirtiyor. Sektörde yaşanan değişimler neticesinde, 2020’li yılların ortalarında elektrikli otomobillerin fiyatlarının içten yanmalı motora sahip olanlara göre daha düşük olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, milyarlarca kullanıcıya ulaşan araç paylaşım uygulamalarının, elektrikli otomobillere geçişinin bireysel kullanıcılardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Filolarında binlerce ara- cı olan söz konusu şirketlerin, içten yanmalı motora sahip otomobillerin servis ve yakıt maliyetlerini, elektrikli otomobile geçerek kısabilece ği belirtiliyor. Ayrıca, bu şirketlerin araç sahipliğini de büyük ölçüde ortadan kaldırabileceği öngörüsüne raporda yer verilmiş.
Gelecekte, Çin’in elektrikli araç lar konusunda liderliği elden bırakması beklenmiyor. Fakat, bu araçla- rın satışlarını diğer ülkelerde de artıracak olmalarının etkisiyle, Çin’in pazar payının gerileceği tahmin ediliyor. Bu doğrultuda, dünya elektrik li araç satışının yüzde 60’ını karşılayan Çin’de, bu oranın 2025 yılın- da yüzde 48’e ve 2040’te ise yüzde 26’ya ineceği öngörülüyor.
2018’de pazarın yüzde 35 oranında gerilediği Türkiye’de, elektrik li araç satışları yüzde 13 azaldı ve 4 bin 54 adet seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında pazara çıkan yeni modellerin de etkisi ile, elektrikli otomobiller satışlarını yüzde 83 artırdı ve 2 bin 855 adete çıkardı.
Rakamlar, 2019 Ocak-Nisan dö neminde pazardan yüzde 3 pay elde eden elektrikli araçların 2018’in tamamında ise yüzde 1’in altında pa- zar payına ulaşabildiğini gösteriyor. 
Bu noktada, elektrikli otomobil satışlarının içinde hem tam elektrikli hem de hibritlerin olduğunu belirtmekte fayda var.
Sonuç olarak, Türkiye’deki tüketici eğilimlerinin de dünyadakine paralel şekilde ilerlediği çok rahatlıkla söylenebilir.