15 EYLÜL 2019 PAZAR

MBT’nin yerlilik oranı %50’ye çıktı

En büyük avantajlarıının ihracat olduğunu vurgulayan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Sülün; “Otobüslerin %98’i kamyonların %90’ı ihraç ediliyor” dedi.

Ekleme: 24 Mayıs 2019 Cuma 23:57/ Güncelleme: 24 Mayıs 2019 Cuma 23:57
MERCEDES-BENZ TÜRK İcra Kuru lu Başkanı Süer Sülün, talebin canlanması için alınan önlemlerin etkisini gösstereceğini ve otomotiv sektörünün gelecek yıl toparlanmaya başlayacağını öngördü. Sü- lün, ekonomi basınıyla sohbet toplantısında, en büyük avantajlarının ihracat olduğunu vurguladı. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 20’sinin otomotivden geldiğini belirten Sülün; “Yüzde 70-80 küçülmelere uzun süre dayanamazsınız. İhracat o yüzden çok önemli. Buradaki avantajı kaybetmemek lazım” dedi.
Sülün, Tofaş’ın vardiya sayısını 3’ten 2’ye çektiğinin hatırlatılması üzerine; “Şu anda vardiya azaltma gibi bir düşüncemiz yok. Bizim en büyük avantajımız ihracat bacağımızın güçlü olması. Otobüslerin yüzde 98’ini, kamyonların da yüzde 90’nını ihraç ediyoruz” dedi.
2018 yılında Aksaray’ın toplam ihracat tutarının 113 Milyon Dolar olduğunu, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 877 Milyon Dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Sülün;  “Fabrikamız, tek başına Aksaray’ın toplam ihracatının yaklaşık 9 ka- tını gerçekleştiriyor. Bununla da kalmıyor, bugün Türkiye’nin toplam kam- yon ihracatının yüzde 90’ını biz gerçekleştiriyoruz. Yani; bu şu demek, Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 9’unu Aksaray Kamyon fabrikamızdan ihraç ediliyor” diye konuştu.  
Sülün 2018 yılı sonunda kamyon ihracat hacmini 2017’ye oranla yüzde 98 artırdıklarını, yaklaşık 13 bin adetlik kam- yon ihracatı ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını aktardı.
Geçen yıl 110 Milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaparak Aksaray fabrikasının kapasitesini 34 bin adede çıkardık- larını kaydeden Sülün, yıllık üretimlerinin 20 bin civarında olduğunu aktardı. Aksaray’da kamyon, İstanbul Hoşdere’de otobüs fabrikaları bulunduğunu belirten Sü- lün, Türkiye ekonomisinin yüzde 3-3.5 büyümesi için yılda en az 35 bin kamyon satması gerektiğini ifade etti. Sülün bu yıl 10 bin adet kamyon satışı öngördü.
Türkiye’de yılda bin adet şehirlerarası otobüs satılması gerektiğini belirten Sülün bu yıl sayının 250 adet civarında kalmasını öngördüklerini anlattı.
Türkiye’de üretim yaptıkları için yerli ve milli olduklarını söyleyen Sülün; “Yerli katkı oranımız yüzde 50. Yürüyen aksam dediğimiz motor, aks ve şanzıman Almanya’dan geliyor. Geriye kalan parçalar global olarak ve Türkiye’den temin ediliyor” dedi.
Kamyon ve otobüste yerlileştirmeyi artırmayı hedeflediklerini aktaran Sülün elektrikli otobüs için planlarının bulunduğunu bildirdi. Sülün; “Otomotiv sektörü çok hızlı evriliyor. Elektrikli araç artık bir trend. Bütün sanayinin buna hazırlanması lazım” dedi.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Baş kanı Süer Sülün, 1986’da Aksaray’da kurulan, 495 milyon Euro’luk doğrudan yatırım yapılan kamyon fabrikasının kente 33 yılda 1.7 Milyar TL.’lik katma değer yarattığını söyledi. Sülün, bu rakamı bağımsız iki araştırma firmasının çalışmasının ortaya koyduğunu aktardı.
Fabrika büyüdükçe şehrin de geliştiği- ne dikkat çeken Sülün; “Aksaray’ın il olması ile Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası’nın büyümesi, eş zamanlı olarak şehrin gelişimini etkiledi” derken, ilde kişi başına düşen milli gelirin son 10 yılda 4 Bin 996 TL.’den 18 Bin 229 TL.’ye yükseldiğine dikkat çekti. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon fabrikasının ürettiği brüt katma değerin yüzde 45 seviyesine ulaştığını vurgulayan Sülün; “Hesaplamalara göre, fabrikamızda yapılan 1 birimlik üretim, toplam tüm sektörler için 3 birimlik üretim artışı sağlıyor” ifadesini kullandı. Sülün, fabrikanın kente sosyal etkisini ölçmek için yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, fabrika çalışanları ve aileleri olmak üzere 2 bin kişiyi kapsayan 9 aylık bir araştırma yapıldı- ğını, raporda, kente en fazla katkı sağlayan şirket olduğunu da kaydetti.
 
 
Yerli katkı oranımız yüzde 50. Yürüyen aksam dediğimiz motor, aks ve
şanzıman ise
Almanya’dan
geliyor. Geriye kalan parçalar
Türkiye’den
temin ediliyor...
 
Mercedes-Benz Türk’ten verilen bilgiye göre; hesaplamada, 2017 yılı Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası verileri kullanıldı. Aksaray Fabrikası için ödenen krediler, Aksaray Kamyon Fabrikası ile Genel Mercedes-Benz Türkiye verilerinin amortisman tutarı üzerinden ağırlıklandırılarak hesaplandı. Vergi tutarı ise satış değerlerine oranlanarak bulundu. Brüt katma değer verisi, net katma değer, amortisman, dolaylı vergilerin toplamından hesaplandı. Net katma değer ise Milli Gelir anlamında kar, maaş ve ücret ile ödenen faizlerden oluştu. Yapılan hesaplamalara birincil etki/ katma değer doğrudan etki tutarı, ikincil etki/tedarik zinciri dolaylı etki, üçüncül etki/tüketim uyarılmış etki dahil edildi. Süer Sülan, ayrıca, Mercedes-Benz Türk, Daimler AG’nin yeni global stratejisi kapsamında üç farklı şirketten oluşan bir yapıya geçtiğini ve yeni yapıya göre; oto- mobil ve hafif ticari araç grubu Mercedes-Benz AG, kamyon ve otobüs grubu Daimler Truck AG ve Daimler Finansal Hiz- metler grubunun ise Daimler Mobility AG şirketleri altında toplanacağını kaydetti.