19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

TAYSAD geleceğin teknolojisine hazır

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı TAYSAD’ın 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve en çok ihracat yapanlar ödülleri ile gerçekleştirdi...

Ekleme: 11 Mayıs 2019 Cumartesi 01:52/ Güncelleme: 11 Mayıs 2019 Cumartesi 01:52
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan TAYSAD Başkanı Al- per Kanca, otomotiv sektörünün dönüşümün eşiğinde olduğuna dikkat çekti. Kanca, “Ana sana- yinin gündeminde elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, otonom araçlar gibi kavramlar var. Yapılan tahminlere göre, 2030 yılında geleneksel içten yanmalı motorlu araçların payı yüzde 14’e gerilerken, hibrit veya yarı hibrit araçların yüz- de 46, tamamen elektrikli araç- lar yüzde 40 ve otonom araçlar yüzde 30’luk paya sahip olacak. Tedarik sanayicileri olarak şirketlerimizin faaliyet alanına bu gelişmeleri dahil etmeliyiz. Dolayısıyla, daha fazla mühendislik, daha fazla yatırım ve daha fazla marka-tedarikçi ilişkisi için bu yeniliklere açık olmak çok önem- li” diye konuştu.    
TAYSAD’ın 41. Genel Ku- rul toplantısı kapsamında en çok ihracat yapan, ihracatını en fazla artıran, en fazla patent tescili alan ve TAYSAD tarafından yürütülen ve mesleki eğitimi destekleyen ADMOG projesine en çok destek veren firmalara da ödülleri takdim edildi.
Ülkemizde otomotiv sanayii hakkında da bilgiler veren Alper Kanca, Mart ayında üretimin 132, ihracatın 120 ve paza rın da 50 bin adede kadar gerilediğine dikkat çekti. Kanca, “Tüm bunlara rağmen Türki ye, hala Avrupa’nın etkili bir otomotiv ülkesi. Otobüs üretiminde Avrupa’da hala bir numarayız, ticari araç üretiminde 3 ve otomobil üretimin de ise 7. sıradayız.  Dünya otomotiv üretiminde ise 15. sırada yer alıyoruz. Önümüzde ki dönemde yerimizi korumak ve kendimizi daha da geliştirmek durumundayız” di- ye konuştu. Tüm bu gelişmelere ek olarak sektörün ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Alper Kanca, bu dönüşü- mün merkezinde ise elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, otonom araçlar, sürücü destek sistemleri gibi kavramların olduğuna dikkat çekti. Kanca, şöyle devam etti: “Yapılan tahminlere göre, 2030 yılında geleneksel içten yanmalı motorlu araçların pa yı yüzde 14’e gerilerken, hibrit veya yarı hibrit araçların yüzde 46, tamamen elektrikli araçlar yüzde 40 ve otonom araçlar ise yüzde 30’luk paya sahip olacağı öngörülüyor. Tedarik sanayicileri olarak şirketlerimizin faaliyet alanına bu gelişmeleri dahil etmeliyiz. Dolayısıyla, daha fazla mühendislik, daha fazla yatırım ve daha fazla marka-tedarikçi ilişkisi için bu yeniliklere açık olmak çok önemli” dedi.
TAYSAD Başkanı Alper Kanca, ihracat ile büyüyen, gelişen Türk otomotiv sanayinin son dönemlerde yaşanan en büyük zorluğunun yurt dışındaki algı olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bu tür so runları azaltmanın yollarına bakmak durumundayız. Almanya’da farklı seviye ve büyüklükteki şirketlerde çalışan 150 Alman yönetici ile yaptığımız ankette Türkiye ile çalışmış olanların ülkemiz ile ilgili olumlu izlenimleri olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla ülkemiz şirketleri ile çalışmamış olan Alman firmalarına kendimizi iyi anlatmamız gerekiyor. TAYSAD olarak bu amaçla, geçtiğimiz haftalarda Almanya’da 2 büyük şehirde hem Alman otomotiv firmalarının hem de Alman basınının yer aldığı toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılarımızın olumlu yansımalarını da alma- ya devam ediyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye’yi dünyanın en bü- yük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle gayret gösterdiklerini belirterek, bunun yolunun da yüksek katma değerli, ileri teknolojili ve özgün üretim olduğunu söyledi. Bu irade sayesinde Türkiye’nin son 16 yıl- da savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 65’lerin üzerine çıkarmayı başardığını dile getiren Kacır, hedeflerinin savunma sanayinde elde edilen bu yerlileşme başarısını sanayinin diğer sektörlerine de yaymak olduğunu söy- ledi. Bu kapsamda otomotiv sanayiinde önemli ilerleme kaydedildiğini söyleyen Kacır, oto motiv sanayiinde toplam 141 Ar-Ge merkezi olduğuna dikkat çekerek, “2002’den 2018’e  kadar geçen sürede yerli ve yabancı patent tescil sayısı 93’ten 997’ye, patent başvuru sayısı 60’tan 1.185’e yükseldi. Bu veriler otomotiv sanayiinin var gücüyle çalıştığını gösteriyor” diye konuştu.
Otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme de değinen Ka cır, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün fabrikalardan çıkan otomobiller yaklaşık 17 yıl yollarda kalıyor.  Elektrikli araç, otonom araç ve paylaşımlı araç dönüşümüyle birlikte bundan bu sürenin 4.5 yıla kadar düşeceği öngörülüyor. Ama 4.5 yılda bir otomobil, 17 yılda yaptığından daha fazla km yapacak. Çünkü, artık sürücüsüz ve paylaşımlı araçlarda araç sahipliği kavramını dönüşecek. Bütün bun lar çok büyük dönüşümleri ifade ediyor. Bizlerin de hem mevcut durumu, hem de geçmiş veriyi dikkate alarak geleceği çok iyi öngörmemiz lazım. Burada bizler için önemli ve kritik şey insan kaynağı. Biz insan kaynağını geliştirmeye, beşeri sermaye ye yatırım yapmaya devam etmek durumundayız. Bu doğrultu- da çok farklı programları peşi sıra yürütmeye gayret ediyoruz. Bunu başarırsak, gelece- ğe olan güvenimiz artar.”