09 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Kazalara kesin çözüm teknolojik işletmecilik!

Dünya genelinde, yıllardır kaza kırım ve can kayıplarını sıfıra çekme uğraşı, soruna ileri teknolojiye dayalı işletmecilik ile çözüm sağlanabileceği öngörülmediğinden beklenen başarıyı sağlamadı...

Ekleme: 12 Nisan 2019 Cuma 18:57/ Güncelleme: 12 Nisan 2019 Cuma 18:57
İleri teknolojinin sağladığı imkanlar, toplu taşımacılıkta güvenli ve kazalardan arınmış hizmet yolunu ortaya koyarak, bunun mevcut işletmelerin ortak anlayışla yeniden yapılandırılması yoluyla olacağını gösterdi. Bu yüzden ulaşımda tümden gelimli anlayış ve teknolojik imkanla birbirini tamamlayıcı yapılanma gerekiyor. İleri teknolojinin internet erişim imkanlarıyla nesneler arası iletişim yolu güvenli sürüş imkanını ortaya koyuyor.
 
Devletin toplu taşıma işletmeciliğini ve işletmecilik esaslarını da aynı anlayış ve yaklaşımla belirleyip, ülke ana ulaşım planı ve bu na dönük kurumsal işletme kavramını, ortak akla dayalı işletmeciliği esas alarak şart koş ması yeterli olacaktır. İşletme esaslarının yol ve trafik güvenliği gibi can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik esasları bu anlayışla belirlenmesini zorunlu sayması, bu yöndeki kurgulanacak olan çözümü sağlayacaktır.  
 
Ulaşımda denetim ve işletim içindeki alt kuralların sevk ve idarelerin dayanaklarını teşkil eden mevcut bütün kanunlar, kanunda belirlenmiş esaslarının birbirine entegre edilerek yenilenmesi, birbirlerini tamamlayıcı biçimde işlerlik kazandırılması gerekmektedir. Toplu taşıma işletmeciliğinde ferdi işletmecilik mutlaka teknolojiye dayalı gelişim esasları içeren anlayışla tanımlamaya ve kurumsal işletmeciliğe dönüştürülmelidir.
 
Dönüştüren bu işletmecilik kavramında teknik alt yapı yapılanmalarında, denetim, araç alımı, kullanım ve servis bakım onarım, işletmeci-sürücü kullanıcı eğitimleri, yasal gereklilikle standartlaştırılmalı. Özellikle, otomotiv sektöründeki ileri teknolojiye dayalı uygulamaların işletmeciliği, araç özellikleri ile nesnelerin interneti yoluyla ön değerlendirme gibi seyirde kullanıcı araç elektronik donanım irtibatlandırılması yapılmalıdır.
 
Böylelikle, hem otomotiv endüstrisinde kullanılan araçlardaki ileri teknoloji ile gelişmiş analiz programlarında ek yazılım yolu, hem de bu yolla oluşan veya oluşabilecek zafiyetlerin mahiyet analizlerini yapma imkânı elde edilebilir. Kaza olasılığı önceden belirlenip, sonrasında oluşanın sürücü hatası mı, teknik hata nedenli mi olduğu ayrıntılarıyla birlikte somut biçimde ortaya konularak, önleyici yeni önlemler yolunu açabilir...