26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

Türkiye’ye otonom araç test pisti lazım

2020’de otonom araçların piyasa değerinin 60 Milyar Euro’nun üzerinde olması beklenen sektörde sürücüsüz araçlar ile ilgili bazı sorunlar da çözüm bekliyor...

Ekleme: 29 Mart 2019 Cuma 20:00/ Güncelleme: 29 Mart 2019 Cuma 20:00
GELECEKTE tamamen hayatımıza girecek olan otonom araçlar birkaç yıl içinde yola çık maya hazırlanıyor. Büyük otomotiv üreticileri bu konuda yapılan hazırlıkların 2025 yıllına kadar tamamlanacağını ve otonom araçların aktif olarak trafikte olacağını belirtiyor. Ancak yapay zeka sistemine sahip otonom araçların birkaç yıl içinde trafikte olmasının yaratabilece ği sorunlar ise halen merak konusu. Özellikle, kaza riski, güvenlik sistemleri ve siber saldırı riski en çok merak edilen konular arasında. Bu konular üzerine görüşlerini paylaşan AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, sorunların çözümüne yönelik geliştirilen yeni teknoloji ler hakkında bilgiler paylaştı.
Tam otonom araçların ilk kez ne zaman trafiğe çıkacağı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. İmpram, tam otonomlar için öngörülen 2025 yılının henüz erken olabileceğini belirterek şöyle konuştu: “Bü- yük otomotiv üreticileri otonom araçlar için yapılan hazırlıkların 2025 yıllına kadar tamamlanmasını öngörüyor. Üretici firma olmayan bazı firmaların hedefleri ise daha farklı olabiliyor. Ancak bura da otonomluk seviyesini iyi belirlemek gerekir. Tam otonom anlamına gelen L5 seviyesi gerek altyapı ihtiyaçları gerekse de çok gelişmiş bir ya pay zeka gerektirmesi sebebi ile 2025’te mümkün görünmüyor. Buna karşın aracınızın kendi kendine park alanı na gidip ihtiyacınız olduğun da da sizin yanınıza gelmesi anlamına gelen L4 fonksiyon lar daha kısa bir süre içinde son kullanıcı ile buluşacak. Trafik sıkışıklığı asistanı gibi, hala sürücünün arka planda güvenlik amaçlı bulunduğu L3 seviyesi fonksiyonlar pazara yakında girecek olgunluğa ulaşmak üzere. Birlikte kullanıldığında L2, tek başlarına L1 otonomluk sağlayan şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleme sistemi ise uzun süredir zaten kullanımda.”
Otonom araç teknolojilerinin Türkiye’de gelişebilmesi için araçların saha testlerini gerçekleştirebileceği pistlerin yapılmasını belirten İmpram ge- rekli yatırım yapılırsa ve doğru firmalar ile konsorsiyum kurulabilirse Türkiye’de de böyle uy gulamanın mümkün olabileceğini söylüyor. İmpram; “Konvansiyonel araçların testleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan test altyapısı Türkiye’de çok kısıtlı. Sadece bir kaç büyük imalatçının kendi araçlarını test ettikleri pistleri mevcut, bunlarda da otonom araç testleri için özelleşmiş bölümler yok. Benzer çalışma lar için Macaristan bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor, tamamen otonom araç sistemleri için özelleşmiş, yapay şe- hir içi ve 10 km.’lik akıllı otoyol ortamlarını barındıran entegre bir test pisti inşa ediyor. Türkiye’de de benzer bir yapı kurulabilir, V2X haberleşme sistemleri ile rahatlıkla donatılabilir” diyor.