21 MAYIS 2019 SALI

Bilişim destekli akıllı ulaşımlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisinin doğduğunu belirtti...

Ekleme: 8 Mart 2019 Cuma 17:44/ Güncelleme: 8 Mart 2019 Cuma 17:44
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye’de etkin şekilde kullanılabilmesi için 2023 stratejisinin belirlendiğini söyledi. Bakan Turhan; “Ülkemizde ‘teker dönsün’ anlayışıyla sadece memleketin her köşesine ulaşmayı hedefleyen çalışmadan, bugün teknolojiyle uyarlayan akıllı yollar yaptık” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’ne katıldı. Programa, Bakan Turhan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Başkanı Erol Yanar ile sektör temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yanar, akıllı ulaşım sistemlerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla yaklaşık 3 yıldır görev yap- tıklarını söyledi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan ise akıllı ulaşım sistemlerinin önemine değinip, konuyla ilgili yapılacak yatırımları anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ulaşımın her türü- ne ve aşamasına iletişimin de or- tak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisinin doğduğunu belirterek, şunları söyledi; “Adına kısaca ‘akıllı ulaşım’ dediğimiz, ‘bilişim destekli ulaşım’ diye özetlenebilecek olan bu yeni kate- gori özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Artık alışkanlık haline geldiğinden çoğumuzun farkına bile varmadığı birçok akıllı ulaşım uygulaması her an çalışmakta ve gerek sürücülere gerekse de yolculara hizmet vermektedir. Ülkemizde ‘teker dönsün’ anla yışıyla sadece memleketin her köşesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalardan, bugün teknolojiyi yollara uyarlayan akıllı yol lar yaptık. Hatta artık uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yol yapımı, en önemli önceliğimiz ve hedefimiz haline geldi.”
Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin Türkiye’de etkin kullanılabilme si ve yurt genelinde yaygınlaştırılması için 2023 stratejisinin belirlendiğini belirten Bakan Tur- han, konuşmasına şöyle devam etti; “Akıllı Ulaşım Sistemleri 2023 stratejimizi eylem planı ile somutlaştırılarak yol harita mızı oluşturduk. Birbirleri ile haberleşip ortak hareket eden araç ve yazılımlar, yapılan hataları ve kazaların meydana gelme oranını da azaltıyor. Gelişmiş ülkelerde bulunan, affeden yol uygulamalarını ülke- mizde uygulamaya başladık. Bu kapsamda, kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla kazala rın yaklaşık yüzde 70’inin mey dana geldiği kavşaklarda gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Birbirini takip eden sin yalize kavşaklarda durmadan sabit hızla geçişi sağlayan ‘yeşil dalga’ uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz.”
Avrupanın en iyi akıllı ulaşım sistemlerinden birine sahip olmak için karayollarında önemli projeler hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Turhan, şöyle konuş tu; “Bu proje kapsamında yollarımızı akıllandırarak tüm sis temleri birbirine entegre hale getirmeyi amaçlıyoruz. Biri ana merkez olmak üzere 18 akıllı ulaşım sistemleri merkezi ve kara yolu ağımızda bulunan 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile haberleşme altyapısı oluşturarak yollarımızı akıllı hale getiriyoruz. Akıllı ulaşım sistemlerinin mimarisini, projesini, stratejisini, planlanmasını belirledik ve uygulamaya geçtik. Bunda da dünyanın öncü ülkelerinden biriyiz. Tamamlanan fiber altyapı üzerin de kameralar, değişken mesaj vericiler, meteorolojik istasyon lar, karayolları trafik radyosu gibi akıllı ulaşımın bileşenlerini oluşturarak yollarımızı da akıl landırıyoruz. Amacımız yol bo yunca araçlara güzergah, kaza önleme gibi konularda destek sunarak güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak.”
Bakan Turhan, akıllı ulaşım hizmetlerinin temelinde insana verilen değer olduğunu ve bu sistemle ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaları azalttıklarını belirterek, seyahat sürelerini de kısalttıklarını söyledi.