18 HAZİRAN 2019 SALI

IoT otomotivde dijital dönüşümün reçetesi

IDC (International Data Corporation) Türkiye’nin hazırladığı araştırma raporu, ileri teknoloji çözümlerini entegrasyonunu KoçSistem’in katkıları ile yayımlandı...

Ekleme: 28 Aralık 2018 Cuma 18:11/ Güncelleme: 28 Aralık 2018 Cuma 18:11
İSTANBUL- KoçSistem, katkılarıyla IDC Türkiye tarafından otomotiv sektörüne yönelik hazırlanan “Geleceğe Hazırlanan Türkiye’deki Otomotiv Şirketleri Dijital Dönüşümün Potansiyelini Nasıl Kullanabilir” başlıklı araştırma raporu yayımlandı.
Türkiye otomotiv sektöründeki dijital dönüşümü ele alan sektörel araştırma raporunda, dünyada otomotiv sektöründe yaşanan dijital dönüşümün, bu dönüşümün yolunu açan yeni teknolojilerin; nesnelerin interneti, büyük veri ve veri analitiği ile robotik çözümleri üzerinden mercek altına alınıyor. Türkiye’de otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler, mevcut durum ve ihtiyaçların da analiz edildiği raporda, ayrıca IDC Türkiye ofisinin otomotiv sektörüne özel yaptığı araştırma ve anketlerden çarpıcı sonuçlar çıktı.  
IDC Türkiye Raporu’na ilişkin açıklamalarda bulunan KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci: “Dünyada ve Türkiye’de tüm sektörler çarpıcı bir değişim sürecinden geçiyor. Devrimsel yenilikleriyle her dönemde üretim başta olmak üzere iş dünyasına liderlik eden otomotiv sektörü de, dijital dönüşümün güçlü etkisinin en hızlı görüldüğü sektörlerin başında geliyor. Bu doğrultuda IDC Türkiye işbirliği ile otomotiv sek- törünün uçtan uca dönüşümünde önemli fay dalar sağlayacağına inandığımız bu araştır ma raporunun hayata geçmesine katkı sağlamaktan ötürü mutluyuz. Türkiye’de otomo tiv sektörünün dijital dönüşümdeki mevcut durumunu gözler önüne sermek, ileride varılacak noktayı ve tüm sektörün dönüşümü için atılması gereken temel adımları göstermek, dönüşüm yolculuğunun farklı aşamalarındaki otomotiv şirketlerine tarafsız bir rehber oluşturmak amacıyla yola çıktık. Bu amaç doğrultusunda, IDC Türkiye analistleri tarafından farklı kurum ve kuruluşlarla görüşülerek hazırlanan çalışmanın, ülkemiz otomotiv sektöründe dijital dönüşüm için bir başucu kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi.
IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, KoçSistem katkılarıyla hazırladıkları araştırma raporundan çıkan sonuçlar kapsamında; “Otomotiv sektörü oyuncuları, dijital dönüşüm ve inovasyon yolculuklarını ancak, doğru bilişim ve yan sanayi ekosistemi ile sağlıklı sürdürebilir, yerel ve global pazarda rekabetçi olabilir, kârlılığını arttırabilir” dedi. 
Otomotiv sektöründe, dijital dönüşümü doğru ve güvenilir bir stratejik ortakla hayata geçirmenin verimli ve sonuç odaklı ilerlemek açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizen rapor; sektörde ileri teknolojileri temel alan dijital dönüşümün tedarikten perakendeye kadar her alanda gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. Rapor, dijital dönüşüm sürecine giren veya bu süreci tamamlama aşamasında olan Orijinal Parça Üreticileri’nin (OEM) yanı sıra otomotiv tedarik sanayii firmalarına, bayi ve distribütörlere yol haritası sunuyor. 
Zamanında ve bütçeye uygun hızlı kazançlar için güvenilir bir teknoloji partnerinin seçilmesi gerektiği belirtilen raporda, Türkiye’deki otomotiv endüstrisinin; dijital dönüşümü, hem yerel hem de küresel pazarlarda rekabetçi konumda olabilmek için altyapılarını ve süreçlerini güncelleme ve yenileme fırsatı olarak görmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Yeni ve ileri teknolojiler, sektördeki değer zincirinin temellerini sarsarak daha fazla inovasyon, maliyet tasarrufu, verimlilik ve daha iyi bir işbirliği imkânı sunuyor. Bu sayede şirketler, teknolojinin gerisin de kalmayıp, rekabet avantajı sağlayabiliyorlar.
Raporda, otomobil tüketicilerinin, artık spesifik özelliklere, stile ve performansa daha fazla dikkat ettiği vurgulanırken; OEM’lerin bu ihtiyaca standart model özelliklerinin üzerinde opsiyonel donanımları artırarak cevap verdikleri belirtiliyor. Bu durum, OEM’ler açısından süreci daha zorlu hale getirse de otomotiv tedarikçileri için iyi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Böylece, başarılı bir dijital dönüşüm içerisinde tedarikçiler; tedarik zinciri süreci üzerinden bütün şartları yerine getirerek OEM için kaliteli çözümleri ve güvenilir stratejik ortaklıkları sayesinde tercih edilen kurumlar haline geliyor. 
Müşteri deneyimleri ve talepleri üzerinden şekillenen otomotiv endüstrisinin nihai tüketiciye ulaşan perakende alanında da dijital dönüşümü gerekli kıldığı değerlendirmesinin yapıl- dığı raporda, müşterilerin dijital alanda daha sofistike tercihler yapmaya ve araç satın alma dene- yimini daha veri odaklı talep etmeye başladıkları belirtiliyor. KoçSistem, teknoloji trendlerini entegre ettiği çözüm ve ürünler ile otomotiv sektörünün dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik ve güvenilir gelecek ortağı olmayı sürdürüyor. Tedarik zinciri alanındaki projelerin yanı sıra üretim süreçlerinin de dijitalleşmesinin önünü açan KoçSistem, satış sonrası hizmetler alanındaki projeler ile de müşteri deneyimi oluşturarak bayi süreçlerinde uçtan uca çözüm sağlıyor.
 
n RAPOR VERİLERİ
Dünya’da dijital dönüşüme harcanan paranın 2021 yılı itibariyle 2.1 Trilyon Dolar değerini geçip, 2016-2021 yılları arasında pazarı yüzde 17.9’luk bir yıllık bileşik büyüme oranıyla büyütmesi bekleniyor.
2020’nin sonuna kadar bütün üretim tedarik zincirlerinin üçte birinin analitik-güdümlü bilişsel özellikler kullanacağını ve böylece maliyet verimliliğini yüzde 10 oranında, hizmet performansını ise yüzde 5 oranında artıracağı öngörülüyor.
2020 yılına kadar G2000 şirketlerinin yüzde 30’unun ürün yenilik başarısı oranlarını ve organizasyonel verimliliklerini artırmak üze- re Nesnelerin İnterneti’ne (IoT) bağlı ürün ve varlıkların dijital ikizlerinden gelen verileri kullanacağını ve buna bağlı olarak yüzde 25’e kadar kazanım öngörülüyor.
Üretim operasyonu, dünya çapında 85.7 Milyar Dolar’lik pazar büyüklüğü ile nesnelerin interneti alanında en büyük kullanım alanına sahip.
Tedarik zincirlerindeki dijital dönüşüm hakkında yaptığı bir küresel ankete göre; ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 47’si, yeni dijital teknolojileri ve süreçleri hayata geçirebilmek için tedarik zinciri operasyonlarını dönüştürmek amacıyla çoklu BT sistemlerine başvuruyor.
2019 yılına kadar büyük üreticilerin yüzde 75’inin operasyonlarını ve işletme modellerini nesnelerin interneti ve analitik tabanlı durumsal farkındalık ile güncelleyerek risklerini ve pazarlama süresini azaltacakları öngörülüyor.
n RAPORDA PAYLAŞILAN ANKET;
Türkiye’deki otomotiv endüstrisi CIO’larının üçte birinden fazlası IoT’nin gelecek yıllarda işleri değiştirecek güçte bir dönüşüm getireceğini bekliyor. 
Müşteri deneyimlerinin ve memnuniyetinin artırılmasının ve BT operasyonlarının iyiles- ̧tirilmesinin Türkiye’nin otomotiv endüstrisin deki büyük veri ve analitik yatırımlarının arkasındaki büyük itici güç olduğu belirtiliyor. 
Türkiye’deki otomotiv endüstrisinin sadece çok küçük bir kısmı IoT ve büyük veri & ana litik çözümlerini hayata geçirmiş olsa da ankete katılanların neredeyse hepsinin 2020- ’ye kadar bu tarz çözümlere yatırım yapma planları bulunuyor.