19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Elektrikli araçlar “Çevreci mi?”

Elektrik üretiminden kaynaklı karbondioksit emisyonunun 741 g/kWh üstüne çıkmasının elektrikli araçları çevreye zararlı hale getirebileceği açıklandı...

Ekleme: 16 Kasım 2018 Cuma 22:32/ Güncelleme: 16 Kasım 2018 Cuma 22:32
DÜNYA dizel araçları yasaklamayı tartışırken, elektrikli araçlar da bu kapsamda öne çıkıyor ve hükümetler tarafından düşük vergiyle teşvik ediliyorlar. Türkiye bir yandan yerli marka araba için çalışmalara başlarken, yollarda elektrikli araçlar giderek artıyor. Elektrikliye dönüşte temel amaç çok daha az karbon emisyonu!.. Ancak, bunun gerçek anlamda sağlanması için de elektrikli araçların kullandığı elektrik üretim biçimi öne çıkıyor. Bu araçlar yollarda çoğaldıkça kullanılan enerji ve elektriğin artması da gündeme gelecek. Peki, bu elektrik ağırlıkla kömür santrallerinden geliyorsa ve bu santralleri daha çok çalıştıracaksa, beklenen “Çevreci” fayda nasıl sağlanacak?
Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da çok zaman gözden kaçan bu noktaya dikat çekiyor. Kumbaroğlu’nun analizine göre, eğer enerji üretimin de kömürün payı yüksek olur ve giderek artarsa, 2021’de yollara çıkması beklenen yerli oto- yu yol açılan karbon emisyonu salınımı bakımından bir dizele dönüştürebilir.
Elektrikli aracın kullanımı sırasında ortaya çıkan emisyon miktarı değil de ihtiyacı olan elektriğin üretimi sırasında orta- ya çıkan emisyon miktarı, dizel araçlarda ise hem dizel yakıtın üretimi hem de aracın çalışması esnasında ortaya çıkardığı emis- yon miktarı dikkate alınarak ya pılan hesaplama ilginç bir tablo ortaya koyuyor: lüks bir otomo bil markasının iki farklı aracı karşılaştırılarak elde edilen verilere göre, Türkiye yollarındaki elektrikli bir araç, dizel aracın yaklaşık yüzde 65’i kadar karbon emisyonu salımı gerçek leştiriyor. Otomobil markasının ‘doğaya saygılı’ aracının elektrik tüketimi ortalama 100 km.- ’de 14.3 kWh. Tüketilen elektri ğin üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonu Türkiye’nin bugünkü üretim kompozisyonu ile ortalama 484 g/kWh. Aracın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üretimi sırasında 69 g/km karbon emisyonu salımı gerçekleşiyor. Aynı markanın dizel aracı 100 km.- ’de ortalama 4 litre yakıt tüketiyor. Bunun ortaya çıkardığı emisyon 106 g/km. Aradaki fark kilometre başına 37 g/km! Dolayısıyla bugün için tüketicinin dizel yerine elektrikli araç tercih etmesi karbon salımı emisyonunu sadece üçte bir oranında azaltıyor.
Verileri paylaşan Prof. Dr. Kumbaroğlu, konuyla ilgili olarak; “Elektrik üretimindeki karbon salımı emisyonunun asıl kaynağı kömür. Türkiye’de elektrik üretiminin bugün yaklaşık üçte biri kömü re dayalı ve bunun büyük kıs mı da ithal kömür. Gelecekte elektrik üretiminde kömürün payının ve dolayısıyla karbon yoğunluğunun artması elektrikli araçların çevreye olum lu etkisini azaltacak. Elektrik üretiminden kaynaklı karbon salımı emisyonunun 741 g/k Wh üstüne çıkması, elektrikli araçları çevreye yarardan da- ha çok zararlı hale getirebilir” diye uyarıyor.