24 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA

Continental 2030 yılına “Toplum 5.0”la girecek

2030 yılına odaklanan Continental, en çok tercih edilen otomotiv tedarikçisi unvanını güçlendirmeyi ve Toplum 5.0 vizyonuyla öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor...

Ekleme: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:45/ Güncelleme: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:45
CONTINENTAL’in Otomotiv Grubu, yılın tedarikçilerini ödüllendirdi. Ödül töreni, “2018 Dünya Tedarikçi Günü”nde, dünyanın dört bir yanından 550 seçkin davetlinin katılımıyla Berlin Estrel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül töreni için düzenlenen gecede içecekleri bir robotun dağıtması, “Tedarikçi Günü”nün ileriye dönük yaklaşımını vurgulaması açısından da dikkat çekiciydi. Continental, otomobil üreticileri için tercih edilen tedarikçi konumunu güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda gelecekte iş birliğiyle üstesinden gelinecek zorlukların da vurgulandığı etkinliğin sloganı ise bu iki amacı yansıtmak adıyla “Tercih Edilen Tedarikçi 2030”du.
Continental AG Kurum sal Teknoloji Müdürü Kurt Lehmann, ödül gecesi yaptığı “Vizyon 2030” sunumunda, otomotiv endüstrisinin koşullarının günü- müzde nasıl değiştiğini, ge lecekte nasıl değişeceğini ve bunun sonucunda ne gibi zorlukların ve fırsatların ortaya çıkacağını açıkladı. “Kentleşmenin artma- sı veya artan yaşlı nüfus oranı gibi küresel gelişmeler, mobilite çözümlerinin cevap vermesi gereken ihtiyaçları değiştiriyor. Dünya genelince bu ihtiyaçlara bağlı olarak kullanıcı davranışlarında da belirgin bir değişim yaşanıyor” diyen, Lehmann; “İnsanlar, kişisel konularda yapay zeka desteğine giderek daha faz- la güvenecekler. Güvenli bağlantı, sadece insanlar için değil, araçlar için de günden güne önem kazanıyor. Bu paradigma kaymasını gerektirebilir. Oto- mobil, bir statü sembolü ol- ma konumunu yitiriyor, çünkü yeni statü sembolü artık zaman” dedi.
Continental Otomotiv Satın Alma Müdürü Günter Fella, bugüne kadar düzen lenen en büyük tedarikçi günü etkinliğinin hedefini şöyle özetledi; “Bu zorlu pazarda, 2030 yılında da ‘Tercih Edilen Tedarikçi’ olmak için ne yapmamız gerektiği sorusunu gündeme getirmeliyiz. Çünkü, bu soru müşterilerimize ne sunduğumuzu ve tedarikçilerimizle olan ilişkimizide etkiliyor. Hız çok önemli bir fak tör olacak. Kalite standartlarımızı ve finansal koşullarımızı geliştirirken, hepimizin daha hızlı ve daha esnek davranmayı öğrenmesi gerekiyor. Dijitalleşme, verilerin daha hızlı ve daha ayrıntılı olarak aktarılmasını sağlayarak, bu ko nuda bize yardımcı olabilir. 
Yeni pazar oyuncularına sahip son derece değişken bir pazarda faaliyet gösteriyoruz, bu nedenle iş ortamımızdaki risk alanlarını tespit etmeli ve riskler ortaya çıkmadan alın- ması gereken önlemleri be lirlemek için hızlı davranmalıyız. Birlikte çalışarak, gelecekte de bu başarımızı sürdüreceğiz. Bizim için hedef, ulaşılması gereken önceliğimizdir ve biz, bu hedefe ulaşmak için daha çok çalışacağız.”
Continental Otomotiv Grubu, her yıl stratejik tedarikçilerinin kapsamlı ve sistematik bir değerlendirmesini yapıyor. Bu değerlendirme temel kriterlerini ise kalite, teknoloji, tedarik, maliyetler ve satın alma koşulları oluşturuyor. Üstün başarıya sahip olanlar ise 2008 yılından bu yana Yılın Tedarikçisi Ödülleri ile ödüllendiriliyor.