21 MAYIS 2019 SALI

Sürücüsüz trafikte sıkışıklık sorunu!

Audi’nin Charged Etkinliği’nde, otomobil üreticisi Engadget’in 25. Saat Akışı araştırmasına göre; sürücüsüz araçların trafik içindeki hareketlerinin çok boğucu olduğu ortaya çıktı...

Ekleme: 8 Ekim 2018 Pazartesi 01:37/ Güncelleme: 8 Ekim 2018 Pazartesi 01:37
ARABALAR kendilerini sürmeye başlamaları ile trafikteki sıkıntılarımızın çoğunun ortadan kalkacağını düşünsek de araştırmalar hiç de öyle olmadı- ğını gösteriyor. Audi’nin araştırmasına göre; sürücüsüz araçların tampon tampona durduğu trafikte sıkışık, hiç de beklendiği gibi etkili bir şekilde çözülemeyecek. Otomobil üreticisi Engadget, 25. Saat Akışı (25th Hour Flow) araştırmasında, sürücülerin ve yolcuların otonom sürüş ve hareketlilik seçenekleri sayesinde zaman kazanmalarını incelemek için geleceğe baktı. Bu yılın araştırmasında Audi, Almanya’daki merkez ofisinin bulunduğu Ingolstadt- ‘daki trafik akışını inceledi.
Sonuç, tam bir facia!..
Araştırmacılar, yüzde 100 kendi kendini süren araçlara sa- hip bir şehrin, yollarda yüzde 10 daha fazla araç olsa bile, işe gidip gelme süresini üçte bir oranında azaltacağını buldu. An- cak, bu hiç de kimseyi umutlandırmasın. Çünkü, araç ütop- yası 10 yıllarca uzaklıkta ve bu arada şehir sokakları sabah ve akşam gidiş-gelişte daha fazla otomobile boğulmuş olarak gözüküyor. Temel olarak, yolları daha az sıkışık hale getirmek için kendi kendine giden arabalardan daha fazlasına ihtiyacımızın olacağı ortaya çıktı. MobilityPartners’in kurucusu Martin Margreiter; “Maalesef, oto- masyon trafik içindeki hareketliliğin sorunlarını tek başına çözemeyecek” dedi.
Margreiter; “Şehir yöneticilerinin kendilerinin de artımlı olsalar bile harekete geç- meleri gerekiyor. Bu, belediye ulaşım bölgelerini ve verileri birbirleriyle paylaşan otomobil üreticilerini içeriyor. Her iki tarafça daha fazla bilgi tra fik koşullarına sahipse, insanların bir şehirde nasıl seyahat ettiğine daha iyi tepki verebilirler. Audi, ‘Trafik Işığı Geri Sayım Teknolojisi’ Las Vegas Belediyesi ile birlikte çalışıyor ve bu ilk adım diğer şehirlere de yardımcı olabilir. Ne yazık ki, tek boyutlu bir çözüm bulunmuyor. Bir şehri bir diğeriyle asla kıyaslayamazsınız. Her şehrin ekonomik yapısı ve yönetimi farklı. Bu konu- da, fazla paylaşımlı veriye ihtiyaç olacak” diyor.
Audi Trend Communication Başkanı Melanie Goldmann; “Ekibimiz, Ingolstadt’ı sadece genel merkez olduğu için değil, aynı zamanda bir toplu taşıma aracı olmaksızın ortalama büyüklükteki bir şehir olduğu için seçti. Audi, araştırmadan oldukça fazla şey öğrenirken, memleketin- de öğrendiği her şeyin başka alanlara bire bir dönüşmeyeceğini belirledi ve bunun çözü- mü için testlerine devam ediyor. Evrensel olarak işe yarayacak olan tek şey araçlarda- ki doluluğu arttırmak” diyor.
Audi’nin araştırmasına gö- re; araç başına düşen insan sayısı 1.1’den 1.3’e (yüzde 20’si kendi kendini sürüyor) yükselirken, işe gidip gelme süresi de yüzde 12’ye düşüyor.
Audi, sürücüsüz araçlar art tıkça (otobüsler dahil) şehirlerin araçlar tarafından kullanılan alanını geri aldıklarını, yayaların, bisikletlerin kullanımı için yer açtığını hatta, eskiden tıkanmış bir yola park ve diğer yeşil alanların eklendiğini öngörüyor. Audi, bu senaryoyu Denge (balance) olarak adlandırıyor. 
Audi’nin araştırma sonucu; insanlar, otobüse binmek de da- hil olmak üzere araçları paylaşmaya istekli olursa sürücüsüz otomobiller sokaklara indiğin- de daha akıllı bir altyapıya doğ- ru artan değişiklikler yapmaya çağırıyorsa, ancak o zaman faydalarının etkileyici olacağını gösteriyor. Aksi takdirde, günümüzdeki sorunların ciddi ciddi süreceğini de hatırlatıyor!..