21 MAYIS 2019 SALI

Teknoloji uzman insanı zorluyor!

Teknolojinin geldiği nokta insan kaynağında zorlanıyor. Bilişim uzmanı almak isteyen her üç girişimden biri güçlükle karşılaşıyor, yüzde 11.6’sı bilişim uzmanı istihdam ediyor...

Ekleme: 7 Ekim 2018 Pazar 23:17/ Güncelleme: 7 Ekim 2018 Pazar 23:17
TÜİK (Türkiye İstatistik Kuru- mu), 2018 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araş tırması sonuçlarını açıkladı. Araş tırma sonuçlarına göre 10 ve da ha fazla çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı 2018 yılında yüzde 95,3 oldu. Bu oran, 2017 yılında yüzde 95,9 idi. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları ise; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,7 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 97,8, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,2 oldu. Bil gisayar kullanım oranı 2018 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için yüzde 97 iken 2017 yılında yüzde 97,2 idi.
Girişimlerin yüzde 66,1’i 2018 yılında web sayfasına sahip iken, bu oran bir önceki yıl yüzde 72,9 idi. Web sayfası sahiplik oranı yüzde 87,8 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu yüzde 80 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 63,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.
Girişimlerin yüzde 93,7’si 2018 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. Genişbant İnternet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları İnter net bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 19’u 10 Mbit/s al- tında, yüzde 59,9’u 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüz- de 19,4’ü ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı. Girişimlerin yüz- de 9,8’i 2017 yılında İnternet (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alış verişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 21,8 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,1 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 9 oldu.
2018 yılı araştırma sonuçlarına göre; 10 ve daha fazla çalışa nı olan girişimlerin yüzde 11,6’sı ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde gö- rev alan bilişim uzmanı istihdam etti. Oran 2017’de yüzde 10.8’di.
Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 8,2’si, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 24,3’ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 57,4 ’ü bilişim uzmanı istihdam etti. Girişimlerin yüzde 5,2’si 2017 yılında bilişim uzmanı aldı veya almayı denedi. Bu girişimlerden yüzde 37,9’u bilişim uzmanı alım sürecinde adayların çok az olması, adayın eğitim/öğretim yetersizliği, yüksek ücret talebi, iş tecrübesindeki yetersizlik vb. güçlükler ile karşılaştı. Bu oranlar sırasıyla 2016 yılında yüzde 4,5 ve yüzde 36,9 idi.