20 NİSAN 2019 CUMARTESİ

Bridgestone’dan yeni nesil polimer kauçuk

Yüksek Dayanımlı Kauçuk (HSR), Bridgestone’un üretimde yüzde100 sürdürülebilir materyaller kullanma hedefine önemli bir katkı sunacak...

Ekleme: 3 Eylül 2018 Pazartesi 03:50/ Güncelleme: 3 Eylül 2018 Pazartesi 03:50
BRIDGESTONE Corporation, molekü ler seviyede kauçuk ve reçineleri birbirine bağlayan dünyanın ilk polimerinin başarılı bir şekilde geliştirildiğini duyur du. Bu yeni polimer, yaygın olarak kullanılan sentetik kauçuğa oranla daha yük sek dayanıma sahip olan normal kauçuğun da üzerinde dayanıklılık performansına sahip. Bridgestone’un geliştirdiği bu polimer, doğal kauçukla kıyaslandığın da, çatlamaya karşı en az 5 kat, yüksek aşınmaya karşı az 2.5 kat ve kopmaya karşı en az 1.5 kat daha dayanıklı. 
Yüksek Dayanımlı Kauçuk (HSR) olarak adlandırılan bu yeni polimer, Bridgestone’un tescilli ve yenilikçi Gadolinyum (Gd) katalizörünü kullanarak bütadien ve izopren gibi sentetik kauçuk bileşenlerini etilen gibi reçine bileşenleriyle moleküler seviyede (kopolimerizasyon aracılığıyla) bağlayan hibrit bir materyal. 2016 yılında duyurusu yapılan poliizopren kauçuğu sentezlemek üzere kullanılan Gd katalizör teknolojilerinin geliştirilmesi ile elde edilen bu yeni nesil materyal, kauçuğun esnekliğini reçinenin sertliğiyle bir araya getiriyor. 
HSR, doğal kauçuğun özelliklerini gölgede bırakarak dayanıklılık ve aşınma dayanımı seviyelerini üst seviyelere taşıyor. Bu nedenle, daha az materyalle hedeflenen performans seviyelerine ulaşıl- masını sağlayan yeni nesil lastik malzemesi. Bridgestone, Bridgestone Group Uzun Vadeli Çevre Vizyonu kapsamında 2050 yılı için belirlemiş olduğu yüzde 100 sürdürülebilir materyaller hedefine ulaşılmasında HSR’nin güçlü bir katkı sağlayacağını öngörüyor.
Bridgestone ayrıca lastik dışındaki ürünlerde de HSR kullanımı olasılığını aktif bir şekilde araştırmayı amaçlıyor.