24 OCAK 2019 PERŞEMBE

Akıllı şehir teknolojilerine yerli kaynak sağlanmalı

6 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde “Kentsel gelişmeyi sağlayacak sistemler kurulurken, kullanılan teknolojilerin yerli kaynaklardan sağlanması gerekir” sonucu çıktı...

Ekleme: 10 Kasım 2017 Cuma 21:31/ Güncelleme: 10 Kasım 2017 Cuma 21:31
İSTANBUL-“Akıllı Şehir” kavramının uygulamasına yönelik çalışmalar hızlanırken, belediyelerin ge- lişigüzel değil, birbiriyle uyumlu ve yerli kaynakları kullanacakları bir yol haritası oluşturması gerektiği belirtildi. Vatandaşın ihtiyaç duyduğu ser visleri çeşitli teknolojik uygulamalar ve cihazlarla bir çözüme kavuşturmanın da amaçlandığı “Akıllı Şehir” kavramında enerji ve su tasarrufu yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının entegre edildiği bir sistem tarif ediliyor ve tüm bu sistemleri yerli kaynaklardan sağlayarak milli ekonomi seferberliğine katkı sağlanması gerektiği belirtiliyor.
Bunun için önceliklerin belirlenmesine vurgu yapan İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Terzi, şehirlerde ulaşım, enerji ve su kaynakları alt yapısının bütünleşik bir yapı içerisinde ele alınması gerektiğine işaret ederek; “Akıllı şehir sistemlerinde ulaşım, trafik kontrolü, toplu taşıma hatlarının iyileştirilmesi, akıllı atık toplama sistemlerinin geliştirilmesi ve benzeri konular oldukça yoğun çalışılıyor. Bu konuda çalışmak isteyen belediyelerin akıllı şehir strateji rehberi oluşturmalarını tavsiye ediyorum. Böylece bir yol haritaları olacaktır” diyor.
İstanbul’un, Türkiye’deki akıllı kent uygulamalarında önemli projeleri hayata geçirdiğini aktaran Terzi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu konuda yol almak isteyen diğer belediyelere örnek olabilir ve deneyimlerini aktarabilir. Akıllı trafik kontrol merkezi, elektronik denetleme sistemi, trafik yoğunluğu haritası hizmeti, akıllı atık toplama sistemleri gibi projeleri parçacıl da olsa hayata geçirmiş durumda” diyor. Terzi, gelecekte hem yaşam konforunun artırılması, hem de doğal kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla akıllı şehirlerde yerli teknoloji kullanımının büyük fırsat oluşturacağını belirtiyor. Bu anlamda belediyelerin oluşturacağı akıllı şehir stratejilerinin yerli ve milli olması gerektiğini ifade eden Terzi, Eskişehir Kocakır Ekokent Projesi’nin bütüncül olarak hazırlanmış çok iyi bir örnek olacağını kaydetti. 
İTÜ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimlerle birlikte Tür- kiye genelinde çok farklı projeler ile büyük-küçük ölçekli yerleşim planlarının yapıldığını aktaran Terzi, “İTÜ’nün projelendirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduğu Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kocakır Mevkii Yerleşkesi bunun en somut örneği. Akıllı sistemlerin uygulandığı enerji, su tasarrufu sağlayan aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının entegre edildiği çok ciddi bir proje olma özelliği taşıyor” diye konuştu.