19 EKİM 2019 CUMARTESİ

Yüksek standartlı demiryolu hazırlığı

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı’nın yük taşıma kapasitesinin, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımı için Avrupa Birliği’nden 275 Milyon Euro hibe kullanılacak...

Ekleme: 16 Haziran 2019 Pazar 16:06/ Güncelleme: 16 Haziran 2019 Pazar 16:06
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısına kavuşacağımızı açıkladı. Bakan Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi İmza Töreni- ’nde yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı, Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi projelere yenisini ekleyecek olmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.
Son 16 yılda ulaştırma altyapılarını iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşıma- cılık güzergahlarındaki eksik bağ lantıları tamamlamak üzere yaklaşık 600 Milyar TL. yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Ba- kan Turhan, bu süreçte kamu kay naklarıyla sınırlı kalmadıklarını, yap-işlet-devret mekanizmasını etkin olarak kullanarak dev projelere imza attıklarını dile getirdi.
Halkalı-Kapıkule Demir Yo- lu Hattı ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demir Yolu Hattı ve Samsun-Ka lın Demir Yolu Hattı projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini de eklediklerini anlatan Bakan Turhan; “Ülkemiz, kıtaları birbirine bağlayan konumdaki küresel ticaret güzergahlarının odağında yer alıyor. Bu sebeple de bölgesel ve bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesinde Türkiye’nin jeostratejik konumun önemi bulunuyor” dedi.
Bu önemin farkındalığıyla ülkenin ulaştırma politikalarını son dönemde, bölgesindeki ulaştırma koridorlarına yönelik tamamlayıcı ve kapsayıcı bakış açı sı ile şekillendirmeye çalıştıklarını belirten Bakan Turhan, bir yandan yurt içinde ulaşım alanında çok modlu bağlantı sağlamaya çalışırken diğer yandan ko ridor nosyonuyla kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli altyapılar tesis ettiklerini bildirdi.
Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nu başından be ri önemsediklerini ve sorumluluklarının gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Bakan Tur- han; “Yine bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini de oldukça önemsiyoruz. Bu dev proje açısından Bakü-Tiflis-Kars De- mir Yolu Hattı’nın 30 Ekim 2017’de hizmete açılmasının çok anlamlı bir dönüm noktası olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. İmzasını atacağımız, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle hattın yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacak. Bu kesimin yapımı için 275 Milyon Euro AB hibesi kullanacağız. Tamamlanmasıyla da Avrupa ülkeleriyle yüksek stan dartlı demir yolu bağlantısına kavuşmuş olacağız” dedi. 
Bakan Turhan, Türkiye-AB mali iş birliği süreci içinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin hayata geçirilmesinin kolay olmadığına işaret ederek, sözleşme imzalama aşamasına gelinmesinin arkasında her iki taraf yetkililerinin 10 yıllık emeğinin bulunduğunu ifade etti.
Sözleşme, Bakan Turhan ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ’in şahit liğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direk- ler, Avrupa Birliği Sosyal ve Eko- nomik Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Tibor Sztaricskai ile Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu tarafından imzalandı.