02 MART 2021 SALI
İmtiyaz Sahibi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
M.Şevket Erturan

Genel Yayın Yönetmeni
M.Şevket Erturan

Yayın Koordinatörü
Özlem Güneş

Haber Koordinatörü (İstanbul)
Sami Toygar

İstihbarat Şefi
Mehmet Akın

Mali Müşavir
Ali Pulur

Teknoloji Editörü
Yücel Türk Özmen