26 MAYIS 2019 PAZAR

“Sürücü Davranışı” dalga etkisi yaratıyor

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu’nun yaptığı araştırmaya göre, yolculuk esnasındaki saldırgan davranışların dalga etkisi yarattığı tespit edildi...

Ekleme: 21 Aralık 2015 Pazartesi 12:05/ Güncelleme: 21 Aralık 2015 Pazartesi 12:05

LSE’nin (Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu) gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 AB ülkesinden yaklaşık 9000 sürücünün katıldığı araştırmada sürücülerin %87’si diğer sürücülerin nazik davranışlarının kendilerinin başka bir sürücüye karşı da aynı nezaketi göstermesine neden olduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılan sürücülerin %55’i kendilerini sinirlendiren, ya da kışkırtan davranışlar içinde bulunan sürücülerin, kendilerinin de başka sürücülere karşı benzer bir tavır sergilemesine neden olduğunu belirtti.

London School of Economics’deki araştırmayı yürüten Dr. Chris Tennant, iklim koşulları, ya da yorgunluk gibi etkenlerin dışında sürücü davranışlarının insanların yolculuğunu etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etti. Tennant; “Aynı yolda seyahat eden sürücüler genellikle kar şılıklılık ilkesine uygun davranıyorlar. Olumlu, olumsuz davranışlar, genellikle dışavurum gösteriyor. Bu da yol da karşılaştığımız diğer sürücülere karşı olan davranışlarımızı doğrudan etkiliyor. Bu dalga etkisidir” diyor.

Araştırmada, yoldaki karşılıklı etkileşimi video görüntülerinden izleyen sürücülerin büyük çoğunluğu teşekkür belirten ifadelerin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Bu sürücülerin %10’dan az bir kıs mı ise teşekkür ifadelerinin ken dileri için bir anlam ifade etmediğini söyledi. Yapılan görüşmelerde sürücüler, diğer bir sü rücünün kendilerine teşekkür etmediği durumlardan sonra başka sürücülere karşı daha hır çın davrandıklarını belirttiler. Araştırma, kalabalık kavşaklarda yol vermemekten ön deki aracı yakından takip etme ye ve sinyal vermemekten otobandaki takip disiplinini bozmaya kadar diğer sürücüleri kızdıran birçok davranışın bulunduğunu ortaya çıkardı. Fakat, yapılan görüşmelerde sürücüler bu tarz hareketleri kendilerinin de dalga etkisinin bir sonucu olarak yanlışlıkla da olsa sık sık yaptıklarını belirttiler.