26 MART 2019 SALI

TÖHOB “Koordinasyon Komitesi” toplandı

TÖHOB, İstanbul Esnaf Odası ve şirketlerle birlikte oluşturduğu Koordinasyon Komitesi ile gelişmeleri ve hükümet katındaki bilgilerin değerlendirilmesini sürdürüyor...

Ekleme: 20 Ekim 2015 Salı 08:32/ Güncelleme: 20 Ekim 2015 Salı 08:32

İSTANBUL-TÖHOB, İstanbul Esnaf Odası ve İstanbullu şirket yöneticilerinin yanında ülke geneline dönük sorunun hakkaniyetle çözüm için kurdukları “Ko ordinasyon Komitesi” ile koordineli çalışmayı sürdürdüklerini açıkladı. Konuyla ilgili gö- rüştüğümüz TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon, gelişmelerde seçim ortamının getirdiği olumsuzluğa dikkati çekerek, gelir desteği paketinin sayıştay onayına yollama aşamasından sonrasını bilmediklerini ve belirtilenlerin doğrulanmamasına rağ men sızdırılmasından, gelir desteği konusunda Maliye Bakanlığı’nın elektronik bilet üzerin- den dokunuş, ya da yolculuk başına ödeme yapılması konusuna yaklaşımın ı da değerlendirerek, şunları söyledi: “Anladığımız kadarıyla Maliye Bakanlığı uzmanları elektronik bilet üze- rinden yapılacak bir hesaplamada dikkate alınacak verilerin sağlıklı olup olmadığı ko- nusunda endişe taşımaktadır. Usulsüzlük ve istismar uygulamalarından çekinilmektedir. Bir başka ifadeyle Maliye Bakanlığı yetkilileri elektronik bilet sistemi işleticileri ve yürütücülerinin güvenilirliği konusunda bir fikre veya bilgiye sahip bulunmamaktadır. Diğer taraftan elektronik bilet sistemi işleticilerinin devlet ya- pısı nezdinde bağlı oldukları, ya da onları denetleyen izleyen bir birim olmaması nedeniyle yasal boşlukta olmaları- dır. Bu da, yolculuk başına bi- niş verilerinin düzenlenmesinde güven bunalımı doğurmaktadır. Maliye Bakanlığı ö- zel halk otobüsü taşımacı gelirlerinin kayıt altına alınmasını önemli ölçüde sağlayan elektronik bilet sistemine sa- hip çıkmalı, bu işleticilerin verilerinin güvenliği ve güvenilirliği konusunda mutlaka hız- lı bir yasal düzenleme arayışına gitmelidir. Aksi takdirde mevcut sistemde huzursuzluk sürecektir. Dileğimiz, bu çağrılarımızı merkezi yönetimin değerlendirmesidir.”