27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ

“Virüs sonrası” stratejisi önemli

Dünya’da olduğu gibi, Türk otomotiv sektörü de salgın dönemini atlatabilmek amacıyla kendi stratejisini belirlemeye çalışıyor...

Ekleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 16:58/ Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 16:58
KOCAELİ-Geciken ve sarkan siparişler nedeniyle şimdilik büyük bir durgunluk yaşamayan Türk otomotiv pazarı, virüsün asıl yansımasını Nisan Ayı- ’nda görmeyi bekliyor. Pek çok distribütör ve bayi, bu dönemi atlatmak için farklı stratejileri uygulamaya koyarken, mümkün olduğu ölçüde istihdamını korumayı, ayakta kalmayı, kısa- cası virüsün etkilerinin ortadan kalkmasıyla oluşacak talep için “hazır beklemeyi” hedefliyor. Bunun için her bir firma, birden fazla senaryo çalışırken, “en kö- tü”ye göre hazırlık yapıyor.
ALJ Türkiye-Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş CEO’su Ali Haydar Bozkurt, satış ve kar etmek gibi hedeflerini şu anda geri pla na attıkları nı, en temel hizmetleri mevcut şartlar altında sürdürmeye çalış tıklarını açıkladı. Şirket olarak “iyi, kötü ve en kötü senaryolara” göre planlama yaptıklarını belirten Bozkurt; “En kötü senaryomuza göre, yıl sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiçbir gelir elde etmediği bir ortam söz konusu olsa bile, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay üc- retlerini ödeyecek şekilde planlama yaptık” diyor.
LJ Türkiye grup şirketleri bünyesinde yaklaşık 500 bordrolu, taşeron ve hizmet veren firmalarla yaklaşık 900-1.000 kişilik bir ekibin sorumluluğu nu taşıdıklarını anımsatan Bozkurt, “Bu süreçte birinci sosyal sorumluluğumuz, devlete ve millete destek olmaktır. Her kurum kendi gücüne gö re bu sürece destek vermelidir. Biz de tüm çalışanlarımız ile birlikte iş partnerlerimizin de ödemelerini sene sonuna kadar yapacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartma yacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanma ya zorlamayacağız” diyor.
Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan kısa çalışma desteğine başvurmayacaklarını belirterek; “Dev letimizin bu desteğini çok anlamlı ve gerekli buluyoruz. Ancak bu destekten öncelikle KOBİ büyüklüğündeki işletmelerin faydalanarak, çalışanlarını mümkün olduğun ca korumaları beklenmektedir. Bizim gibi daha büyük ve güçlü şirketlerin bu bütçeye ortak olmayıp, daha küçük firmaların bundan faydalanmasına olanak tanımamız ge rekiyor. İhtiyacı olanlara en gel olmamak adına devletin maddi desteğine başvurmayacağız. Biz şu anda, diğer harcamalarımızı sıfırlayıp, çalışanlarımızı sene sonuna kadar mağdur etmeyecek şekilde planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu tür zor zamanlarda her bir bireyin, firmanın, kurumun kendi gü cüne göre, işin bir ucundan tutması gerektiğine inanıyoruz. Her şeyi yetkili kurumlardan, devletten bekleme- mek lazım. Hepimiz sürece destek vermeliyiz” dedi.
ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Bozkurt, geçirilmekte olan bu zorlu süreçte bayi sahiplerine; çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaları konusunda da çağrıda bulundu.
Bu zorlu süreçte bayi sahiplerine, çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaları çağrısı da yapan Bozkurt, yarın bu durum düzeldiğinde kayıpların telafi edilebileceğini vurgulayarak, ertelenen talepler nedeniyle, bu dönem geçtiğinde satış ve servislerde patlama olacağını ve 2020 yılı için farklı senaryolar çalıştıklarını kaydediyor.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini belirterek; “Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız” dedi. Nisan ayında önemli ölçüde durgunluk yaşanmasını beklediklerini söyleyen Şahsuvaroğlu, “Mart Ayı dahil, eski satışların teslimatı sürüyor. Ancak, Mart Ayı’nın 3. haftasından itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda. Muhte- melen Nisan Ayı’nda en bü- yük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır” di- yor. Markaların gerek satış gerekse diğer hedefleri gözden ge- çirmesi gerektiğini aktaran Şah suvaroğlu, “Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız” diye de belirtiyor.
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Son 2 haftalık dönemde yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüz- de 50’lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam, tamirhane kısmında ise yüzde 55’leri buluyor” dedi. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını beklediklerini kaydeden Özalp; “Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki dü- şüş daha fazla. İnsanların mo bilitesi azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında bile dü- şüş var. İnsanların evlerinde vakit geçirmesi de zaruri olmayan ihtiyaçların ötelemesine sebep oldu. Bu da yedek parça talebini azalttı. Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak” diye konuştu.