26 ŞUBAT 2021 CUMA

Sektörden “0” ÖTV talebi geldi!

ODD, motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV’nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi...

Ekleme: 7 Temmuz 2019 Pazar 21:19/ Güncelleme: 7 Temmuz 2019 Pazar 21:19
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar otomobil gru- bunda motor hacmi 1.600 cc- ‘yi aşmayan araçlarda ÖTV- ‘nin sıfırlanması, ticari grubun da da ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi, sağlana cak olan bu can suyu oluşturmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz içinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapma- ya devam edecektir” dedi.
Bilaloğlu, yaptığı açıklama- da, otomotiv sektörüne ve sektör beklentilerine ilişkin değerlendir melerde bulundu. Yapılan bazı düzenlemelerin sektöre olumlu yansıdığını belirten Bilaloğlu; “Geride bıraktığımız 2018 yılında artan faiz, kur ve volatilite otomotiv sektöründe öngö- rülebilirliği zorlaştırırken, tüketiciyi de hızla otomotiv ürün lerine ulaşımdan uzaklaştırmıştı. İhtiyaçlara cevap veren düzenlemeler, hızlı aksiyonlar la hayata geçirildi. Kısaca hatırlayacak olursak hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektörümüze uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları da güncellendi. Bu düzenleme ile alt ver gi dilimlerinden daha fazla mo delin faydalanması mümkün oldu” dedi.
Bilaloğlu, 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatına da ilave süre tanındığını, uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını ve son olarak da hem hurda indirimine konu olan matrahlar hem de devamında hurda teşvik tutarlarının güncellendiğini anımsattı.
Alınan hızlı aksiyonlarla oto motiv sektörüne verilen desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını dile getiren Bilaloğlu, şun ları kaydetti; “Ülkemiz ekonomisi ve istihdamı yönünden otomotiv ekosisteminin devam lılığı büyük önem taşıyor. Ayrıca mevcut yatırımların korunması ve yeni yatırımların gelmesi bakımından iç pazarın önemini daima vurguluyoruz. Tüm bu önlemlere rağmen Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 2018 yılında yüzde 35 daralırken, 2019 Ocak-Ma yıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet ol- du. Türkiye otomotiv pazarı 5 yıllık ortalama satışlarına göre de yüzde 51.4 azaldı.
Son yıllarda otomotiv sektöründe yaratılan iç pazarın ana ve yan sanayi üretim ve ihracat başarısında, ülkemizde otomotiv ticaretinin gelişimin de, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ile ülkemizdeki tüm paydaşlar açısından çok değer li. Otomotiv ekosisteminin, ticaretinin en önemli parçalarından olan ve yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ih tiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmesi sürdürülebilirlikleri bakımından gerekli. Aksi tak- dirde, önümüzü göremeyiz.”