07 TEMMUZ 2020 SALI

Otomotiv sektörü bir aşağı bir yukarı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB),otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek 2. Nisan Ayı performansını yakaladığını bildirdi. Ancak, düşüş sürüyor...

Ekleme: 11 Mayıs 2019 Cumartesi 01:41/ Güncelleme: 11 Mayıs 2019 Cumartesi 01:41
OİB’den yapılan açıklamaya gö- re, Türkiye’nin otomotiv ihracatı Nisan’da yüzde 9.8 düşüşle 2.6 Milyar Dolar oldu. Nisan Ayı’nda yaşadığı düşüşe rağmen otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek 2. Nisan Ayı performansını yakaladı. Türki- ye ihracatında halen ilk sırada yer alan ve aldığı pay yüzde 17 olan otomotivin yılın ilk dört ay lık ihracat ortalaması 2.6 Milyar Dolar’a ulaştı. Ocak-Nisan döneminde kaydedilen ihracat yüzde 6.8 azalarak, 10 Milyar 373 Milyon Dolar oldu.
Nisan Ayı ihracatında ürün grupları bazında otobüs, minibüs, midibüs dışında diğer ürün lerde de düşüş yaşanırken, sektör ihracatından yüzde 76 pay alan AB ülkelerine ihracatta yüzde 13 düşüş görüldü.
Nisan Ayı performansına ürün grupları bazında bakıldığında, ihracattan yüzde 37 pay alan binek otomobillerde ihracat yüzde 23 azalarak 961 Milyon Dolar oldu. Tedarik endüs- trisi ihracatı yüzde 3 azalıp 926 Milyon Dolar olurken, sektör ihracatından 2. büyük payı aldı.
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 1 azalıp 469 Milyon Dolar, otobüs, minibüs, midibüs ihracatı da yüzde 14 artıp 170 Milyon Dolar’a çıktı. Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 36 düşer- ken, İtalya’da yüzde 41, İspanya’da yüzde 34, Almanya’da yüzde 33, Birleşik Krallık’ta yüzde 17, Belçika’da yüzde 36, İsveç’te yüzde 22 düşüş görül- dü. Buna karşılık İsrail’e yüzde 15, Slovenya ve Macaristan’a yüzde 19 artış gerçekleşti.
Binek otomobillerde ABD- ’ye yönelik ihracat ise yüzde 43 bin 947 gibi bir oranda arttı. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Alman- ya’ya yüzde 11 ve 2. en büyük pazar Fransa’ya yüzde 1 azal- ma görülürken, yine Romanya- ’ya yüzde 23 gerileme oldu.
Buna karşılık İngiltere’ye yüzde 17, ABD’ye yüzde 24, Cezayir’e yüzde 58 ihracat artışı kaydedildi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere’ye yüzde 32, Slovenya’ya yüzde 72, İspanya’ya yüzde 30 ihracat artışı görülürken, İtalya- ’ya yüzde 41, Belçika’ya yüzde 13, Hollanda’ya yüzde 18, Almanya’ya yüzde 26, İsveç’e yüzde 59 düşüş oldu.
Nisan Ayı’nda en büyük pa- zar Almanya’ya ihracat yüzde 18 azalışla 368 Milyon Dolar oldu. Fransa’ya yüzde 23 oranında düşüşle 268 Milyon Dolar ihracat yapıldı. İtalya’ya ihracat da yüzde 28 azalarak 237 Milyon Dolar oldu. Nisan’da önemli pazarlardan İspanya ve Hollanda’ya yüzde 24’er, Belçika’ya yüzde 22 ihracat düşü- şü görülürken, İngiltere’ye yüzde 14, Slovenya’ya yüzde 39, ABD’ye yüzde 57 ihracat artışı kaydedildi. Almanya’ya yaşanan düşüşte binek otomobiller ihracatının yüzde 33, tedarik en düstrisi ihracatının yüzde 11, Fransa’ya olan düşüşte ise bi- nek otomobiller ihracatının yüz de 36, İtalya’ya görülen düşüşte de binek otomobiller ihracaı yüzde 41 gerilemesi etkili oldu.
Ülke grubu bazında en bü- yük pazar olan AB ülkelerine ihracat Nisan’da yüzde 13 düşüş ile 1 Milyar 998 Milyon Dolar oldu. Nisan’da Afrika ülke grubuna yüzde 30, Kuzey Amerika serbest ticaret bölgesi ülkelerine yüzde 14 oranında ihracat artışı yaşandı. Ocak-nisan döneminde AB ülkelerine ihracat 8 Milyar 43 Milyon Dolar olurken, Kuzey Amerika serbest ticaret bölgesine ihracat yüzde 19, Ortadoğu ülkelerine yüzde 4 geriledi. Afrika ülkelerine ise yüzde 10, Uzakdoğu ülkelerine de yüzde 12 arttı.