11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ

Alternatif yakıtlı araçlar ihracatımızı yükseltir!

2019 yılında otomotiv sektörünü etkileyecek konularla ilgili önemli mesajlar veren OSD Başkanı Haydar Yenigün, daralmanın nedenlerini ve çözümünü açıkladı...

Ekleme: 22 Mart 2019 Cuma 22:47/ Güncelleme: 22 Mart 2019 Cuma 22:47
TÜRKİYE otomotiv sanayi ine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), 45. Olağan Genel Kurulu’nu geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan Haydar Yenigün, düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden Otomotiv Sanayii Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Genel kurul sonrası 2018 yılını değerlendiren OSD Başka nı Haydar Yenigün, otomotiv sanayiinde değişen küresel rekabet ortamı ve 2019 yılıyla ilgili önemli mesajlar verdi.
2012-2017 yılları arasın da sürekli artış gösteren küresel otomotiv üretiminin 2018 yılında durağanlaştığına değinen Yenigün, dünyada üretimin geçtiğimiz yıl bir önceki yıla yakın seviyede 96,7 milyon adet olarak gerçekleştiğini bildirdi. Yenigün, “Küre sel otomotiv üretimindeki bu duruma karşın ülkemiz de üretim %8,6 daraldı. Küresel üretime benzer şekilde seyreden küresel otomotiv pazarının ise yine 2018 yılında 2017’ye yakın seviyede, 96,4 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tah min ediliyor. Türkiye’de ise otomotiv pazarı 2018 yılın da %35 gibi ciddi bir oran da daraldı. Böylelikle, ülkemiz otomotiv sanayinin küresel üretim ve pazardan al dığı payda gerileme söz konusu oldu” dedi.
Türkiye’nin çok iyi bir otomotiv ihracatçısı konumunda bulunduğunun altını çizen Yenigün, “Bu olumsuz luklara rağmen, ihracatımız geçen yıla çok yakın bir seviyede 1 milyon 319 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatımız %5 gerileme kaydederken ticari araç ihracatımız ise %8 artış gösterdi. Otomobildeki gerile me AB pazarlarındaki durağanlaşma ve SUV talebi ne olan artıştan kaynaklandı. Son 13 yıldır ülkemizin lider ihracatçısı konu munda yer alan sanayimiz 2018 yılında yeni bir rekora daha imza atarak 32 milyar dolarlık ihracat ile ülkemiz ihracatının %19’unu gerçekleştirdi. İhracatımızın adet bazında %1 daralması na rağmen, değer bazında artış göstermesi sanayimizin yarattığı katma değer açısından bir başarı göstergesidir” diye konuştu.
Sektörün çatı kuruluşu konumundaki OSD’nin, 45 yıldır otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirten Yenigün, “Geçtiğimiz yıl, sektörümüzün diğer değerli STK’larıyla ortak hareket ederek hurda teşviki, vergi indirimleri, ÖTV matrahlarının güncellenmesi ve tica ri araçların kiralanması gi bi konularda, devletimizin de yardımlarıyla önemli sonuçlar aldık. 2018 yılında başlattığımız çalışmalar ile otomotiv sektörünün bir bü tün olarak gelişimi için ilk aşamada ‘Acil Eylem Planı’ oluşturduk ve hükümetimiz ile paylaştık. Bu konularda hükümetimiz gerekli düzenlemeleri yaparak, 2018 yılında yaşanan daralmanın sınırlı kalmasını sağlamış ve sanayimizin üretim rekabetçiliğini desteklemiştir” dedi.
2019 yılında Türkiye otomotiv sanayiini etkileyen te mel etmenleri küresel rekabet, korumacı ticaret anlayışı, iç pazardaki daralma ve ihracat pazarlarındaki durağanlaşmaya paralel olarak üretimde beklenen azalma şeklinde sıra layan Yenigün, “İhracat pazarlarımız, AB pazarındaki gelişmeler ve Brexit’e ek olarak; SUV pazarında yaşanan artış ve dizel talebindeki ciddi daralma sebebi ile bizleri etkilemeye başla dı. Bu şartlar altında 2019 yılında sanayimizin tahmini toplam üretiminin 1.4 Milyon adet civarında olmasını bekliyoruz. Toplam üretimin 1,2 milyon adetinin ise ihracat olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi. 
Tüm bu gelişmeler ışığın da 2019 yılında iç pazar ve üretimde daralma sürecinin devam edeceğini öngördüklerini belirten Haydar Yenigün, “Ayrıca, ihracatta yavaşlama sürecinin bu dönemin de maalesef hız kazanma eğilimine girmesini bekliyoruz. Özetle 2019 iç pazarın ciddi daralmasına karşın, ihracatın kısmi yavaşlaması ile üretim seyrinin kısmen korunmaya çalışılacağı bir yıl olacak” bilgisini verdi.
 “Otomotiv eko-sisteminin dönüşümünü tetikleyen eğilimlerde geçtiğimiz yıllarda belirsizlik vardı. An- cak, elektrikli araçlar, bağlantılı araçlar, akıllı ulaşım sistemleri ve otonom araçlar otomotiv eko-sisteminin artık temel eğilimleri olarak belirginleşti” diyen Yenigün, tüm bunlara paralel olarak otomotiv sanayiinin iş modelinin de değiştiğini belirtti. Ye ni eko-sistemde başarılı ol- mak için mobilite sağlayıcılar, teknoloji devleri başta olmak üzere OEM’ler ve tedarik sanayiinin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Yenigün, OEM’lerin artık otomotiv üreticiliğinden, mobilite çözümü sunan formata evrilmek zorunda olduğunu dile getirdi. Yenigün, “Otomotiv en düstrisinin ciddi değişim yaşadığı, korumacılık, ‘tükettiğin yerde üret’ yaklaşımının ön plana çıktığı günü müz ticaret ortamında, ‘Değişen küresel otomotiv eko-sisteminin vazgeçilmez oyuncusu olmak’ vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
 
2019 yılı için Otomotiv Sanayii Derneği’nin dört temel konuya eğileceğini sözlerine ekleyen OSD Başkanı Haydar Yenigün, bu konuları:
İç pazarın bütün segmentlerde büyümesi ve yeni yatırım çekilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,
Yüksek katma değerli ve teknolojili ürünlerin üretiminin ülke içinde gerçekleştirilmesi,
Yeni otomotiv eko-sisteminin temel taşı olan veri ekonomisine yönelik mevzuat ve altyapının oluşturulması,
Kritik bir küresel rekabetçilik faktörü olan lojistik alanındaki iyileştirmeler,
...şeklinde sıraladı.
Bu süreçte hükümet ile birlikte çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Haydar Yenigün, “Hükümetimizin ciddi destekleri ile bu konuda 2019 yılında gelişme olacağına olan inancımız tamdır” dedi.