08 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

ÖTV-KDV uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilyada uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri 30 Haziran’a kadar uzatıldı...

Ekleme: 22 Mart 2019 Cuma 22:25/ Güncelleme: 22 Mart 2019 Cuma 22:25
ANKARA-Otomotiv sektörünü de kapsayan vergi indirimleri yeniden uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 31 Mart’a kadar geçerli olacak vergi indirimlerinin 30 Haziran tarihine ka dar devam edeceği açıklandı. Sektörün güçlü bir iç pazara ihti yacı olduğunu vurgulayan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Al- per Kanca, “Güçlü bir iç pazarın olmayışı, hem büyümenin hem de yeni yabancı yatırımla rın ülkemize çekilmesi önün- deki en büyük engeldir. Dolayısıyla, süresi uzatılan vergi indirimlerinin, iç pazara olumlu bir etkisi olacağı kesindir. An- cak, bu olumlu katkının sürekliliğinin sağlanması da elzemdir. Avrupa piyasalarında da bir miktar durgunluğun başladığı bu dönemde, yurt içi piyasada böyle bir destek meka- nizmasının sağlanmasından umutluyuz” dedi.
Kanca, daha sonra şöyle konuştu; “2018’de iç pazar satışlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 35 düşüşle 642 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti. Şu- bat 2019’da ise Şubat 2018’e göre yüzde 53’lik bir düşüş yaşanmıştı. Otomotiv sektörümü zün bugün geldiği noktanın geliştirilmesinde en önemli ko nu güçlü bir iç pazara kavuşmasıdır. Güçlü bir iç pazarın olmayışı, hem büyümenin hem de yeni yabancı yatırımların ül kemize çekilmesinin önündeki en büyük engeldir. Dolayısıyla, süresi uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin, iç pazara olum lu bir etkisi olacağı kesindir. Ancak, bu olumlu katkının sürekliliğinin sağlanması da elzemdir. Avrupa piyasalarında durgunluğun başladığı bu dönemde, yurt içi piyasada böyle bir destek sağlanmasından dolayı gelecek açısından umutluyuz” diye konuştu.