18 HAZİRAN 2019 SALI

İç pazarda ağır düşüş ekonomiyi zorlayacak

2018 yılının ilk çeyreğini iç pazarda artış göstererek geride bırakan Türkiye, Mayıs ve Haziran aylarında önemli seviyede daralma yaşadı...

Ekleme: 10 Eylül 2018 Pazartesi 01:07/ Güncelleme: 10 Eylül 2018 Pazartesi 01:07
OSD verilerine göre, yılın ilk 4 ayın- da yüzde 27 artış gösteren kamyon pazarında Mayıs ve Haziran’ı kapsayan 2 aylık dönem toplamında yüzde 23 daralma gerçekleşti. İlk 6 aylık dönemde iç pazarda toplamda 10 Bin 914 adet kamyon satıldı. Son aylarda yaşanan yavaşlamayla birlikte Ağustos’da ağır ticari vasıta satışlarının durma noktasına geldiğini belirten OSD Başkanı Haydar Yenigün konuyla ilgili değerlendirmesinde; “Senenin ilk yarısı geçen seneye göre daha iyi geçmiş olmakla beraber, Mayıs ayında başlayan yavaşlama eğilimi ve Ağustos ayının ilk haftasındaki ekonomik gelişmeler sonucu, kamyon pazarı açısından iyi bir sene olmayacağının işaretlerini vermektedir. Durma noktasına ge- len satışların toparlanması ise za- man alacaktır” dedi.
Başkan Yenigün; “Kamyon pazarı Mayıs-Haziran ayları toplamında yüzde 23 daraldı, yılın ilk yarısında ise yüzde 7 artış gösterdi. Bu artışın baz etkisi kaynaklı olduğunu gözden kaçırmamalıyız. 2015 yılı ile karşılaştırıldığında kamyon pazarının yüzde 52 daraldığı dikkat çekmekte. 2018 yılı ilk yarısın- da üretim yüzde 47 artış ile 14 Bin 891 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde kamyon ihracatımız yüzde 65 artış gösterdi. Ürettiğimiz her 100 kamyonun 41’ini ihraç ettiğimiz dikkate alındığında iç pazardan kaynaklanan üretimdeki ya- vaşlamanın ihracat ile büyük ölçü- de desteklendiğini söyleyebiliriz. Kamyon üretiminin yarısından faz lasının iç pazar tüketimine yönelik olduğu dikkate alınınca, iç pazarda ikinci çeyrekte daralmaya başlayan ve Ağustos ayında durma noktasına gelen satışlar sonucu üretimi- mizin yavaşlama sürecine devam etmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Üretici firmaların yıllık bakım sürelerini uzatmalarına ek olarak üre tim yapılmayan gün sayısının artması gibi kritik bir durum içinde olunması, sektörün oldukça zor günler geçireceğinin net göstergesidir. İçinde bulunduğumuz satışların duraklaması döneminden çı- kılmasının zaman alacağı beklenmektedir. Bu çerçevede, yıl sonun- da üretimimizin 2017 senesinin gerisinde kalması beklenebilir. Beklenen daralmanın en düşük seviye- de kalması için tedbir alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ülkedeki ticari faaliyetler için önemli bir gösterge olan kamyon pazarının eski rakamları yakalaması için ekonomik istikrar ortamının tahsis edilmesi, güven ortamının gelişmesi en önemli önceliktir. Ardından konut sektöründe uygulamaya alınan uygun maliyetli kredi imkanlarına benzer nitelikte bir uygulamanın kamyon satışlarına yönelik olarak da sağlanması gibi satışları artırıcı etki yaratacak önlem- ler alınması gerektiğini değerlendiriyoruz” diye konuştu. 
İç pazarın hareketlendirilmesinin büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Yenigün; “Çok yüksek vergi yükü olan otomobillerde vergi sistemi yaklaşımında değişiklik olması, birim araç başına uygulanan vergiden ziyade, satılan araç sayısı artırılarak vergi artışı hedeflenmelidir. Öte yandan, ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması, hurda teşviki için uygulamaya alınan sistemin yeniden yapılandırılarak satışları artırıcı etki yaratacak seviyeye getirilmesi önemli görülen önlemler arasındadır. Başta kamyon olmak üzere, ağır ticari araç satışlarının teşvik edilmesi ise bir zorunluluk olarak gözükmektedir” dedi.
Türk otomotiv sektörünün gücü- ne ama bir yandan risklere de dikkat çeken BaşkanYenigün, “12 yıldır ülkemizin ihracat lideri olan otomotiv sanayimiz 2017’de gerçekleştir- diği 1.696 Milyon adetlik üretim, 1.333 Milyon adetlik ve 29 Milyar Dolar’lık ihracat ile ülkemiz ekono- misine sağladığı katkıyı en üst seviyeye taşımayı başarmıştır. Ulaştığı yetkinlik seviyesi ile küresel platformda önemli bir oyuncu olduğunu ispat eden sanayimizde mevcut yatırımların korunması ve yeni yatırımların çekilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada yabancı yatırımcılar için ön plana çıkan en önemli hususlar ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve kuvvetli bir iç pazara sahip olmak olarak tanımlanabilir. Ancak, 2018 senesinde iç pazar dolayısıyla toplam üretiminde önemli gerilemeler kaçınılmaz gözükmektedir” dedi.