24 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA

Sektör geriliyor!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı...

Ekleme: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 02:08/ Güncelleme: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 02:08
İSTANBUL-Kurdaki artış, ihracat pazarlarında ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazar daki daralma sonucunda haziran ayı gerilemenin en üst seviyede yaşandığı aylardan biri ol- du. Toplam üretim haziran ayı nda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 131 bin 194 adet olarak gerçekleşti. Haziranda toplam ihracat yüzde 5 gerileyerek 109 bin 695 adede düşerken, iç pazardaki daralma yüzde 39’a ulaştı. 
Türkiye’de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında ge çen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 843 bin 193 adet, otomobil üretimi yüzde 7 gerileyerek 557 bin 269 adet ol du. Toplam pazar ise ilk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 366 bin 487 adet, otomobil pazarı yüzde 10 daraldı ve 275 bin 870 adet olarak gerçekleşti. Sek tör ilk yarıda yaşanan keskin düşüşü ticari araç ihracatıyla bir miktar gidermiş oldu.
Ticari araç ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 8 artarak, iç pazardan kaynaklanan üretim kay- bını bir miktar dengeledi. 
Yıla iyi bir üretim performansıyla başlayan ticari araç grubu yılın ilk yarısında 2017 ’nin aynı dönemine göre toplam üretimini yüzde 7 artırdı. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 5, ağır tica- ri araç grubu üretimi ise yüzde 31 yükseldi. Ancak, ticari araç pazarında daralma 2017 Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 16’ya ulaştı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 19 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 6 arttı.
Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup pazar daralması son 3 yılda yüz de 51 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ihracat adet bazında yüzde 4 azalırken, otomobil ihracatında yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, toplam oto- motiv ihracatı 688 bin 81 adet olarak kaydedilirken, otomobil ihracatı 460 bin 552 adet düzeyinde gerçekleşti.
Ocak-Haziran döneminde toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında %15 artarken, Euro bazında ise %3 yükseldi. Bu dönemde toplam otomotiv ihraca- tı 16.8 Milyar Dolar, otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 6.6 Mil yar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 5.4 Milyar’a geriledi.
 
4 TALEP VAR!
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, geçtiğimiz aylarda başlayan yavaşla- manın Haziran’da farklı bir boyuta ulaştığını belirtti. Daralan iç pazarın normale dönmesi için vergilendirme sisteminin değişmesini de kapsayan bir di- zi önlemlerin alınması gerekliliğine işaret etti. Yenigün; “Geç- tiğimiz aylarda başlayan yavaşlama Haziran ayında fark- lı bir boyuta ulaştı. Daralan iç pazarın normale dönmesi için vergilendirme sisteminin değişmesini de kapsayan bir dizi önlemler alınmalı. Devlet vergi toplarken, ‘birim araç başına’ değil, ‘büyüyen piyasa dan toplanacak vergi’ olarak düşünmelidir. Araç fiyatları yükseldi, kredi faizleri ise çok arttı. Bu noktada ticari araçların kiralanmasının önünde ki engeller hızla kaldırılmalı ve devlet ihalelerinde öncelik Türkiye’de üretilen yerli araç ekseninde olmalıdır. Konut edinme konusunda mümkün kılınan düşük faizli kredi otomotiv için de mutlaka uygulanmalıdır” diye konuştu.