18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

Beklenen adım atıldı

TÖHOB’un “Özel Halk Otobüsü Tanımı”na dönük çabaları nihayet sonuç verdi. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin birinci fıkrası c bendinin sonuna özel halk otobüs tanımı eklenip, talep gerekliliği resmiyet kazandı…

Ekleme: 24 Ağustos 2017 Perşembe 20:53/ Güncelleme: 24 Ağustos 2017 Perşembe 20:53

Özel Halk Otobüsçüleri’nin TÖHOB çatısında birleşerek 10 yılı aşan süreden beri başlattıkları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki ikinci Bölüm tanımlar bölümü 3. Maddesine özel halk otobüs tanımının eklenmesinin ilk adımın nihayet karşılığı geldi. İçişleri Bakanlığı, Karayolu Trafik Güvenliği Yönetmeliği’nde ek değişiklik yaparak yönetmeliğin 3. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna “Özel Halk Otobüsü: Gerçek veya tüzel kişilerce işletilen, belediyelerce verilen izin/ruhsat kapsamında toplu taşıma hizmeti veren ve sürücüsü dahil onyediden fazla oturma yeri olan ticari taşıttır.” Alt bendi tanımını 24 Ağustos 2017 Perşembe Resmi Gazetenin 30164 sayısında yayımlanıp yasalaştırıldı.  

Özel halk otobüsçüleri tarafından doğrudan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi (c) bendindeki tanıma eklenmesi istenen uygulamanın, bakanlar kurulu kararı gerektirdiğinden yönetmeliğe eklenerek, bunun açıklaması şeklinde eklemeyle nihayetlendirilmesi, özel halk otobüsçüleri arasında sevinç yarattı. Bu sonuç, özel halk otobüsünün yasayla tescili anlamı taşıdığı ve sektörün kurumsal olarak yeniden yapılanarak sektörel birliği sağlama yolunda da tetikleyici işlev sağlayacağına dönük önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. TÖHOB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan İsmail Yüksel, bu gelişmenin sektöre yeni kapılar açması hedefini vurgulayarak, katkı sağlayanlara teşekkür etti.