17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

Brisa iş stratejileri değerlendirildi

Brisa, İzmit Fabrikası’nda düzenlediği Sürdürülebilirlik Günü ile yeni nesil sürdürülebilirlik anlayışı ve sürdürülebilir iş stratejilerini değerlendirdi...

Ekleme: 7 Aralık 2016 Çarşamba 00:27/ Güncelleme: 7 Aralık 2016 Çarşamba 00:27
İZMİT-2015 yılından bu yana sürdürülebilirlik çalışmalarına 869 Bin Dolar yatırım yapan Brisa, sürdürülebilirlik alanındaki öncülüğünü çalışanlarının desteğiyle sürdürüyor. Bu kapsamda hem sürdürülebilir iş stratejilerini değerlendirmek hem de gelecek dönem yol planını konuşmak üzere Brisa çalışanları, Brisa Sürdürülebilirlik Günü ismiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. WWF Türkiye İletişim Müdürü Özgür Gürbüz ve S360 Sürdürülebilirlik Hizmetleri'nin Kurucu Ortağı Kerem Okumuş da etkinliğe konuşmacı olarak katılıp sürdürülebilirliğin önemine değindi. Brisa’nın İzmit tesis- lerindeki konferans salonunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Brisa Ge nel Müdürü Yiğit Gürçay, sürdürülebilirliğin iş dünyasının gündemine oturduğuna değindi. Gürçay, “2050 yılında dünya nüfusu 9 milyara ulaşacak. Tüketim hızı ve yoğunluğu da buna paralel olarak katlanarak artacak. Dolayısıyla dünya kay naklarını akıllıca ve duyarlılıkla kullanmak sadece sos yal ve çevresel bir konu değil, aynı zamanda ekonomik de bir konu. Bu bilincin, şirketlerin sürdürülebi lirliği stratejilerinin önemli parçası haline getirdiğini görüyoruz. Brisa yaklaşık 30 yıllık geçmişini sürdürülebilirliğin bir tercih değil, gelecek nesillere karşı bü- yük bir sorumluluk olduğu anlayışı üzerine inşa etti. Sunduğu değerle bu alanda öncülüğü üstleniyor. Global raporlamalarda elde ettiği yüksek dereceler, BIST Sür dürülebilirlik Endeksi’nde bu yıl yeniden yer alması, çevre dostu ürün ve hizmetlerin sağladığı başarılar da bunu kanıtlar nitelikte. Ayrıca, 2008 yılına kıyasla enerji verimliliğinde 13 kat tasarruf sağlayarak Türkiye’de İklim Saydamlık Liderleri arasında yer alan en iyi endüstri şirketi olduk. Sürdürülebilirliği hammad- de kullanımından üretim süreçlerine, finansal yapımızdan biyoçeşitlilik projelerine, toplumsal çalışmalar dan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sunduğumuz değere kadar her alana yayarak sürdürülebilirlik alanında mükemmelliği hedefli yoruz” şeklinde konuştu. 
S360 Sürdürülebilirlik Hizmetleri'nin Kurucu Ortağı Kerem Okumuş etkinlikte yaptığı konuşmada gayri maddi varlıkların yönetimiyle sürdürülebilir iş modellerinin oluşturulmasının önemini dünyadan örneklerle anlattı.  Kerem Okumuş, “Toplumsal projelerin yaratacağı kazanç şirketlerin sürekliliği için önem taşıyor. Sürdürülebilirliği kurumların geleceklerine yapacakları başa- rılı bir yatırım olarak görmesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları kurum- lara gerek toplum gerekse de paydaşları nezdinde yük sek katma değer kazandırıyor” dedi.
Ne kadar az enerji tüketilirse, o kadar az çevre sorunu yaşanacağını ifade eden WWF Türkiye İletişim Müdürü Özgür Gürbüz “Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için enerji tüketiminin her alanda azaltılması ve enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu alanların kayda değer bir kısmını da evlerimiz oluşturuyor. Enerjiyi önce kendi evimizde doğru ve verimli kullanmalı, ardından başkalarından bu hassasiyeti göstermesini beklemeliyiz” dedi. Güneş, rüzgar, su gibi kaynakların temel enerji kaynağı yerine alternatif çözüm olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak herkesin evindeki enerji kullanımına hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.