21 MAYIS 2019 SALI

Araç Kiralama Sektörü’ne “Ticari Araç” dopingi!

Araç kiralama sektörü ve her ölçekten işletmenin merakla beklediği, ticari araçların kiralanabilmesinin önünü büyük ölçüde açan düzenleme yürürlüğe girdi...

Ekleme: 11 Ocak 2019 Cuma 19:57/ Güncelleme: 11 Ocak 2019 Cuma 19:57
RESMİ GAZETE’de yayınlanan yeni yönetmelikle, bazı yetki belgesi sahiplerinin doğrudan kiracı olarak ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı. Düzenlemenin KOBİ’lere büyük fayda sağlayacağını belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başka- nı İnan Ekici; “2009 yılından beri kiralanması yasak olan ticari araçların kiralanmasının önü bu düzenleme ile bü- yük ölçüde açılmış oldu. Ar- tık, uzun süreli kiralama yön temiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler yüksek finansman mali- yetlerinden ve ikinci el riski gibi yüklerden  etkilenmeksi- zin araç edinecekler. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler artık hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacaklarından, kısıtlı öz kaynaklarını mümkün olan en et- kin ve verimli şekilde temel faaliyetlerine aktarabilme im kânına kavuşacak. Ayrıca, yapılan düzenleme önemli ticari araç üssü konumunda bulunan ülkemizin üretimi- ne pozitif katkı sağlarken, sektörümüzün büyümesine de önemli oranda katkıda bulunacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesi hususun da yüksek iradesini kullanan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sektörümü zün önündeki engelin önem- li ölçüde kaldırılmasında bü yük rol oynayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız’a şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.
Ticari araçların kiralanabilmesini mümkün kılan “Ka rayolu Taşıma Yönetmeliğin de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenleme kapsamında, sözleşmeli taşıt kullanma hakkı verilen türde yetki belgesi sahiplerinin, doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı. Sektörün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkan İnan Ekici, yapılan düzenlemenin KOBİ ’lere büyük fayda sağlayaca ğını belirtti. Ekici, “Büyük ölçüde yasak olan ticari araçların kiralanmasının önü bu düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. Artık, uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler yüksek finansman maliyetlerinden ve bazı risklerden  etkilenmeksizin araç edinebilecekler. Özellikle KOBİ’ler, hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacaklarından, kısıtlı öz kaynaklarını mümkün olan en etkin ve verimli şekilde temel faaliyetlerine aktarabilecek” dedi. 
Yapılan düzenleme saye sinde yeni ve ileri teknoloji ürünü araçlara erişimin kolaylaşacağını belirten Ekici, “Eski araçların kullanımdan kaynaklanan fazla yakıt tüke timinin önüne geçilmesi, ülkemizin daha az yakıt ithala tı yapmasına dolayısıyla cari açığın kapanmasına önemli katkı sağlayacak. Tüm bunların yanı sıra gerek kiralana cak olan araçların yeni nesil olmasından gerekse bakım ve onarımlarının kiraya ve- ren firmalar tarafından düzenli bir şekilde takip edilecek olmasından ötürü, kara yollarında seyir eden araçların daha güvenli olmaları sağlanacak ve trafik kazalarının önüne önemli ölçüde geçilebilecek. Ayrıca yapılan düzenleme global açıdan önemli bir ticari araç üretim üssü konumunda bulunan ülkemizin üretim performansına pozitif yönde katkı sağlarken, sektörümüzün büyü mesine önemli oranda katkı sağlayacak” diye konuştu.
Ticari araçların kiralanmasının mümkün kılınması için uzun süredir kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ve konuyla ilgili önemli temaslarda bulunduklarını belirten Ekici; “Yürüttüğümüz çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yanı sıra Otomotiv Sanayi Derneği, Otomotiv Distribütörleri Derneği, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası’na özellikle tüm sektör adına içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.