18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

Karsan’dan ABD’de üretim hamlesi

Karsan, ticari taşımacılık alanında ABD’nin sektör lideri olan Morgan Olson ile olan işbirliğini bir adım daha ileri taşıdı...

Ekleme: 23 Mart 2018 Cuma 23:17/ Güncelleme: 23 Mart 2018 Cuma 23:17
MORGAN Olson’un Tennessee’de bulunan genel merkezinde bir araya gelen iki şirketin yöneticileri, ABD’de ortak üretim faaliyetleri için el sıkıştı. Anlaşma kapsamında ABD’li üretici Morgan Olson, Karsan’ın Kuzey Ame rika pazarına özel olarak tasarladığı araçların montaj, üretim, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ABD’de ki tesislerde gerçekleştirecek.
 
Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun mo dern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, geçtiğimiz yıl ABD pazarındaki hedefleri doğrultusunda ABD’li üretici Morgan Olson ile Türkiye’de bir araya gelmiş ve Karsan’ın Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı araçlar için or tak bir iş modeli gerçekleştirmek üze re mutabakat metni imzalamıştı. Bu doğrultudaki stratejik adımlarına de vam eden yerli üretici Karsan, ticari taşımacılık alanında ABD’nin sektör lideri olan Morgan Olson ile olan işbirliğini bir adım daha ileri taşıdı. Morgan Olson’un Tennessee’de bulunan tesislerinde bir araya gelen iki şirketin yöneticileri, ABD’de ortak üre tim gerçekleştirmek üzere el sıkıştı. Buna göre Morgan Olson, Karsan’ın Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı araçların montaj, üretim, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ABD’deki tesislerinde gerçekleştirecek. Karsan’ın, özellikle kentsel kesimlerdeki karmaşık taşımacılık konularını ele almada engin bir deneyime ve eşsiz becerilere sahip oldu- ğunu belirten Karsan CEO’su Okan Baş yaptığı açıklamada; “Morgan Olson ekibine yaptığımız bu ziyaretimizle, seçkin müşterilerin belirli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak yaklaşımımızın, sektörün en yenilikçi ve etkili ortaklıklardan birini meydana getireceğine dair inan cımız pekişti. Morgan Olson gibi say gın bir stratejik ortakla bir ekip olarak çalışacak olmamız, Kuzey Amerikalı bir ortak ile birlikte eşsiz tecrübesinden sonuna kadar yararlanabileceği önemli bir adımı ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.
Morgan Olson şirketinin sahipleri J.B. Poindexter & Co. Yönetim Kuru lu Başkanı John Poindexter ise, imzalanan ortak üretim anlaşması kapsa mında, “Karsan’ın Türkiye’deki tesislerinden ve taşımacılık alanında ki becerilerinden gerçekten de etkilenmiştik. Ekibimiz, Karsan’ın yönetim ekibiyle görüşme fırsatına sahip oldu ve ilgili şirketimizin uzmanlığının bu işe katılmasıyla sektörümüzde benzeri olmayan bir ortaklığın meydana geleceği bizim için aşikâr oldu” diye konuştu.