30 MART 2020 PAZARTESİ

Şehir Hatları da 7/24 saat hizmette

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları’nın kış tarifesi kapsamında, Bostancı’dan Adalar’a 24 saat kesintisiz sefer yapılıyor...

Ekleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 00:57/ Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 00:57
İSTANBUL-Tarife kapsamında İstanbul-Adalar arasındaki ring seferleri 43’e yükseltilip, Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 7/24 saat kesintisiz hizmet verecek. Bu- na göre, Büyükada’dan ge- ce 00.00 itibarıyla hareket eden vapur 01.10’da Bostancı İskelesi’ne, 02.00’da Bostancı’dan yolcularını alan Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada’ya uğrayıp 03.10’da Büyükada İs- kelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı’ya de- vam ederek, 04.30 Bostan- cı, 04.55 Kınalı, 05.10 Bur- gaz, 05.25 Heybeli, 05.40  Büyükada’ya ulaşarak ge- ce seferini tamamlayacak.
Beşiktaş ve Eminönü- ’nden Adalar seferleri kış  tarifesine göre düzenlenirken, Eminönü-Adalar hattının bazı seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak. Anadolu Kavağı bağlantılı Bey koz-Üsküdar, Rumeli Kavağı bağlantılı Sarıyer-Emi nönü hatlarında kıyıya paralel seferler hafta içi yapılmaya devam edecek.
İstanbul’un vapurları 2019 Kış Tarifesi ile Boğaziçi, Adalar, Haliç ve İstin ye-Çubuklu arabalı vapuru her gün ortalama 682 sefer gerçekleştirecek.
Şehir Hatları Genel Mü dürü Sinem Dedetaş konu- ya ilişkin olarak, “Adalar ile ilgili gerçekşleştirdiğimiz çalıştayda gündeme gelen önerileri araştırma sözü vermiştik. Kış tarife si ile İstanbul-Adalar ara sında yapılan mevcut seferlerimizi artırdık. Yine, geç sefer uygulamasını ge liştirerek Adalar sakinlerinin ana karayla bağlan tısını kesintisiz sabaha ka dar sürdüreceğiz” dedi.
Şehir Hatları’nın 3.5 aylık yaz döneminde 2018 yazına göre yolcu sayısın- da yüzde 11 artış görüldü. Şehir Hatları, yaz sezonun- da 13 Milyon 213 Bin yolcuya hizmet verdi.