21 MAYIS 2019 SALI

Birliğe doğru

Hükümetin özel halk otobüsçülerinin çatı örgütü saydığı TÖHOB’un Muğla’da yapılan istişare toplantısına davet edilmesi Türkiye Belediyeler Birliği’nin, kentiçi toplu taşımada ortak algıya yönlenişin doğru adımı diye yorumlandı...

Ekleme: 1 Ekim 2015 Perşembe 11:18/ Güncelleme: 1 Ekim 2015 Perşembe 11:18
MUĞLA- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 29-31 Ağustos 2015 tarihlerinde Marmaris İlçesi- ’nde gerçekleştirilen “1. TBB İstişare Toplantısı” 26 Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanları, hukuk müşavirleri ve üst düzey yöneticisi karar mercilerinin katılımlarıyla beklenenin üzerinde ilgi gören toplantılar arasında yerini aldı. Etkinlik, tüme varımlı bakışlı arayışın ilk sinyalleri olarak yorumlandı.
4 oturum şeklinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcı belediyeler, geleceğin belediyeciliğine açılan yolda çalışma ve projelerini sunarak icraatlarını anlattı.  Davetli büyükşehirlerin ilk kez ulaşım daire başkanları ile birlikte yanlarına hukuk müşavirlerini getirmeleri, hizmetlerde hukuki açıdan engelleyici iptallere karşı yeni düzenleme arayışlarının işaretleri olarak algılandı.  
 
İLGİ UMUT VERİCİ
Edirne Ulaşım Müdürü ve TBB Kentiçi Toplu Ulaşım Komisyonu Başkan Yardımcısı Erdal Uygun, düzenlenen istişare toplantısında büyükşehir belediyelerinin belediyeci- liği bütünsellik içerisinde ele alarak daha geniş bakış açısıyla değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. İstişare toplantısında belediyelerin kent- içi toplu taşıma hizmet kalitesini arttırma yollarının bütçe desteği ile alakalı olduğuna dikkat çekildiğini ve devlet desteğinin bazı noktalarda değil, sistemin genelini işler hale getirici amaçlı yapmasının düşünülmesine de dikkat çekti. Uygun, “Deste- ğin mutlak surette belediyelere de verilmesi hizmeti çabuklaştıracaktır. Bu, halkın beğenisi ile amaçlanan beklentiyi getirecektir” diye ko- nuştu. “İcra edilen 4 ayrı oturumda ortaya çıkan sonuçlar her belediyenin kendi gerçeği ile ele alınması gerektiğini de gösteriyor” diyen Uy- gun; “Türkiye Belediyeler Birliği 1. İstişare Toplantısı, çok ciddiye alınan kapsamlı bir toplantı oldu. Bunun ek getirileri gelecekte daha net görülecektir. Özellikle ‘Kamu-Özel’ işbirliğine gidecek doğru yo- lu açacağını umuyorum” diye konuştu. Özel halk otobüsçülerinin çatı örgütü kabul edilen TÖHOB’un konuşmacı olarak toplantıda yer almasının çok önemli, yeni bakışın gös- tergesi ve ifadesi olduğunu da sözlerine ekledi. Etkinliği renklendiren katılımcılar arasında yasal çerçeve konu- sunda ilginç görüşler ortaya çıktı. 
 
BELEDİYELER KARARSIZ
Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılan belediyelerin, yaklaşımlarında uluslararası yapıya enteg- re sistem için usul ve esaslar konusuna varacak yeni ortak anlayışların oluşturulmasına varması da önemli çıkış oldu. TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon, “Kent yapılanmasın- da kentiçi ulaşımın planlı olması, devlet desteğinin genel destek biçimde belediyeleri de kapsamasının istenmesi, bunun yanında özel halk otobüsçü yapılanmaları yahut belediyelerin bünyelerine bağlı özel taşıma sistemine yönelip yönelmemeleri konuları da ilgi uyandırıp sorgulanan konular arasında olması önemli noktalardan bazılarıydı” diye konuştu.
Toplantıda 4 ayrı oturumun belediyeler açısından ne gibi beklentilere sebep olduğunun ilerki aşamalarda daha net açığa çıkacak kanaati oluşurken, bir diğer ortak kanaat, TBB 1. İstişare toplantısının, belki de en önemli yaklaşımı, belediyelerin özel taşımacıya bakışlarının netleşmesi gerektiğinin önemli ve sonuçlandırılması gereken konu olduğunu ortaya koyması oldu. TBB’nin TÖHOB açılımının da belediyelerin özel halk otobüsçülerine daha doğru yaklaşacağını sağlayacak önemli bir farkındalığı oluşturdu.