26 ŞUBAT 2021 CUMA

Ulaşımda “Yeşil Liman” atağı!

11. Kalkınma Planı kapsamında 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının her alanında önemli adımlar atılması için çalışmalar başlatılıyor...

Ekleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:40/ Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:40
ANKARA-11.  Birinci Kalkınma Planı 2019-2023 kapsamın- da, plan döneminin tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcuve yük taşımacılığının her alanında önemli atılımlar hayata geçirilecek. TBMM’ye sunulan plan çer çevesinde Türkiye’nin coğrafi avantajından faydalanarak demir ve deniz yollarının taşıma paylarının artırılması, hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir ve entegre bir ulaştırma sisteminin tesis edilme siyle lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılma sı ve ülkenin rekabet gücünün artırılması temel amaç olacak.
Plan kapsamında yapılacak çalışmalar şunlar:
Kombine yük taşımacılığı hizmetleriyle bu alandaki yük terminalleri ve aktarma merkezleri- ne yönelik programlar...
Özel demir yolu işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve demir yolla rında serbestleşmenin geliştiril- mesine yönelik ikincil mevzuat...
Kara yolu taşımacılığında dip lomatik kanallar zorlanacak...
Blokzincir’in yaygınlaştırılması için ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde altyapı çalışmaları tamamlanacak...
Kara yolundaki akıllı ulaşım sistemleri tamamlanarak, uygulamaya konulacak. Kara yolundaki kazalardan kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak...
Kara yolundaki darboğazlar giderilecek, kaza kara noktaları iyileştirilecek, toplam 2 Bin 872 km. bölünmüş yol yapılacak...
Elektronik denetim sistemlerinde anlık hız denetimi yerine or- talama denetim esas alınacak...
Demir yolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlüleri belirlenip demir yolları alternatif tren işletmecilerine açılacak...
Limanlarda enerji verimliliğinin artırılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesine yönelik “Ye- şil Liman” uygulamaları...
Geçen yıl 211 Milyon olan hava yolundan yararlanan yolcu sa- yısı, 55 Milyonluk artışla 2023’te 266 Milyon’a çıkarılacak.
Demir yolunda emniyet artı rılacak, gar ve istasyonlarda engelsiz ulaşım imkanları geliştirilecek. Yolcu konforunun artırıl- ması amacıyla tren hatları acil tamamlanacak ve hatlarda arz ve talep dengesi gözetilerek YHT planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılarak seyahat süreleri kısaltılacak.