07 TEMMUZ 2020 SALI

Merkeze “Düşük Emisyon Alanı”!

Kent merkezlerindeki araç yoğunluğunun azaltılması için “Düşük emisyon alanları” ilan edilecek. Bu yerlere araç girişi sınırlandırılacak, yasaklanacak ya da ücretlendirilecek...

Ekleme: 3 Mayıs 2019 Cuma 19:25/ Güncelleme: 3 Mayıs 2019 Cuma 19:25
ANKARA-Ulaştırma ve Altya- pı Bakanlığı’nın “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlık, ilgili diğer bakanlıklar ve belediyelerce akaryakıt tüketiminin izlenmesi ve çevre dostu araçların kullanılması için ortak tedbirler alacak. Yakıt tüketimini artıran ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan altyapı eksikliklerin giderilmesi ve denetlenmesi için gerekli adımlar atılacak.
Kent genelinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı saatler- de, trafiği rahatlatmak, enerji ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kentteki kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilecek. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanak- ları değerlendirilecek. Bakanlık- ça, havaalanı, liman, terminal ve raylı sistem istasyonlarında aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde çevreci alternatif ener ji kaynaklarının kullanımına öncelik verilecek.
Büyükşehir belediyeleri ve bu belediyelerin sınırları dışındaki belediyelerden nüfusu yüz binin üzerinde olanlar, “Kentsel Ulaşım Ana Planı”, ayrıca kentin ihtiyaçlarına, ulaşım ve mekansal planlarına uygun olarak “Otopark Ana Planı” hazırlayacak. Belediyeler, ulaşımda alternatif enerji sistemlerini teşvik etmek için elektrikli araçların cadde ve sokaklar üzerinde şarj edilebilmesini sağlayacak altya- pı planları oluşturacak.
Motorlu taşıtların şehir giriş lerinde veya belirlenen merkezlerde park edilebilmesi için otopark kurulması sağlanacak. Kent girişlerine yapılacak parkların ücretsiz veya saat sınırlaması olmayan sabit ve düşük park ücretiyle işletilmesi sağlanacak. Kent merkezlerinde yoğun yaya trafiğinin bulunduğu meydanlar, alış veriş alanları, tarihi ve turistik yer ler, gerekli görüldüğünde araç trafiğine kapalı ya da kısıtlı alan ilan edilebilecek. Yük taşımacılığı yapan ticari araçların belirlenen hatlara veya belirli saatlerde şehir merkezlerine girişine izin verilmeyecek.
Belediyelerce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, kent mer kezlerinde ve semt ölçeğinde yo ğun trafik ve hava kirliliğinin yaşandığı alanlar düşük emisyon alanı ilan edilebilecek. Düşük emisyon alanı, motor teknolojileri ve yakıt kullanım durumuna göre ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu emisyon sınıfı na göre sınıflandırılmış araçların, trafik yoğunluğuna bağlı olarak, girişinin sınırlandırıldığı, yasaklandığı, ücretlendirildiği alan ve- ya yolları kapsayacak. Söz konu su alan, günlük geçen araç sayısı ve hava kalitesi haritaları esas alınarak uygulanacak. Alana girişi sınırlandırılacak araçlar için alternatif ulaşım imkanları ve yol ları planlanacak. Sınırlandırma ve ücretlendirmede araç emisyon sınıfı, girilen yol, trafik yoğunluğu, bölge ve zaman dilimi dikkate alınacak.
Emisyon sınıfları, hususi oto mobil, hafif ve ağır ticari araçlar ve hibrit araçlar için, yakıt tipine göre belirlenecek. Düşük emisyon alanı uygulamasında ihlallere yönelik işlem uygulanacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği ’nde tanımlanan özel amaçlı araç lar, kamu düzeninin sağlanmasından sorumlu birimlerde kullanılan ve sıfır emisyonlu araçlar düşük emisyon alanı uygulamalarının dışında tutulacak.
Belediyeler, taksilerin trafik te boş dolaşmalarını, durak dışın da beklemelerini engelleyecek, taksi yönetim veya çağrı merkezi, telefonlu, telsizli durak ve merkezi alanlarda taksi cepleri gibi uygulamaları yaygınlaştıracak. Bunun için şehir trafiğine uygun bir şekilde, taksilerin bekletileceği alanları tespit edecek. Sürücü belgesi verilen kurslarda ekonomik sürüş tekniği çevre kir liliği konularına da yer verilecek.
Motor gücü, yakıt tipi, araç kategorisi ve model yılı bilgileri, yakıt satış verileri, taksi, özel halk otobüsü, belediye otobüsü, dolmuş, metro, hafif raylı sistem, tramvay ve deniz yolu araç sayıları ile yakıt ve elektrik tüketim verileri her yıl Mart’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilecek. Yönetmeliğin, Kentsel Ulaşım ve Otopark ana planlarına ilişkin hükümleri, 3 yıl içinde belediyelerce hazırlanacak.