29 MAYIS 2020 CUMA

Küresel enerji simülasyonu umut verdi

Enerji İzleme Grubu (EWG) ve LUT Üniversitesi ilk defa negatif emisyon teknolojileri üzerine inşa edilmemiş 1.5°C senaryosunu net olarak ortaya koydu...

Ekleme: 19 Nisan 2019 Cuma 22:13/ Güncelleme: 19 Nisan 2019 Cuma 22:13
BİLİMSEL modelleme çalışma- sı elektrik, ısınma, ulaşım ve desalinizasyon (tatlı su üretimi için deniz suyunun tuzdan arındırılması) sektörlerinde 2050 yılına kadar toplam küresel enerji dönüşümünü simüle ediyor. 14 bilim insanından oluşan ekibin teknik ve finansal modellemeleri, dört buçuk yıl süren araştırma ve veri toplama sürecine dayanıyor. Analiz, %100 yenilenebilir enerjiye dayanan enerji dönüşümünün, mevcut fosil yakıt ve nükleer ener jiye dayalı sisteme kıyasla daha uygun maliyetli olduğunu ve ener ji sektörünün sera gazı emisyonlarının 2050’den önce bile sıfırlanabileceğini kanıtlıyor.
Almanya eski milletvekili ve Enerji İzleme Grubu Başkanı Hans Josef Fell, raporun yayınlanmasının öncesinde “Çalışma, tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerjiye geçişin mümkün olduğunu ve mevcut enerji sisteminden daha pahalı olmadığını doğruladı. Tüm dünyanın sıfır emisyonlu enerji sistemine ge- çiş yapması mümkün. Bu nedenle, dünyadaki siyasi güçlerin, iklimimizi korumak için halihazırda verdikleri taahhütlerden daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Geliştirdiğimiz model ve geniş kapsamlı veri tabanı, EWG ve LUT’un her ülkenin kendi koşullarına göre tasarlanmış ve %100 yenilenebilir enerjiye dayanan ulusal yol haritaları geliştirmesine de imkan sağlıyor” dedi.
Finlandiya LUT Üniversitesi Güneş Enerjisi Ekonomisi Bölümü’nden Prof. Dr. Christian Breyer; “Çalışmanın sonuçları, tüm ülkelerin, halihazırdaki Paris İklim Anlaşması taahhütlerini güçlendirebileceği gerçeğini ve bunun gerekliliğini or- taya koyuyor. %100 yenilenebi- lir enerjiye dayalı ve temiz bir enerji sistemine dönüşüm, mev- cut teknolojilerle bugün bile mümkün” dedi.
Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Deutsches Institutfür Wirtschaftsforschung, DIW) Enerji, Ulaşım ve Çevre Bölüm Başkanı Prof. Dr. Claudia Kemfert, yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik uygulanabilir- liğini vurgulayarak; “Çalışma, küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin, teknik açıdan mümkün olmasının yanı sıra, ekonomik açıdan da uygun maliyetli oldu- ğunu gösteriyor” dedi.
Eko-İnovasyon Birliği’nin (Eco Innovation Alliance) kurucusu ve Gelecek için Girişimciler (Entrepreneurs for Future) kuru cu üyesi David Wortmann, karar vericileri yenilikçi teknolojileri mümkün kılan çerçeveleri uygulamaya koymaya davet etti ve ekledi; “Biz, ekonomik açıdan kârlı bir enerji dönüşümünü uzun zamandır bir hayal olarak görmüyoruz.”
Gelecek için İklim Eylemi (Fridays For Future) öğrenci toplulukları adına konuşan Franziska Wessel, karar vericilerin ivedilikle harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulundu; “Bu çalışma, politikacılarımız hareke- te geçmek istiyorsa bunun müm- kün olduğunu gösteriyor” dedi.