29 MAYIS 2020 CUMA

TAYSAD startup’larla işbirliğine gidecek!

Türkiye’de 400’ü aşkın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan TAYSAD, Ege Bölgesi Üye Toplantısı’nda geleceğini konuştu...

Ekleme: 12 Nisan 2019 Cuma 19:28/ Güncelleme: 12 Nisan 2019 Cuma 19:28
İZMİR-40 yılı geride bırakan ve 400’ü aşkın üyesiyle otomotiv tedarik sanayi sektörünün tek temsilcisi Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Ege Bölgesi Üye Toplantısı’nı gerçekleştirdi. İzmir’de gerçekleştirilen ve otomotiv tedarik sanayinin günümüzde geldiği nok- tanın değerlendirildiği toplantıda, otomotiv tedarik sanayinin sorunlarının çözümü için izlenilmesi gereken yol haritası üzerin de duruldu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türkiye oto- motiv tedarik sanayisinde önem- li avantajlara sahip olduğunu vur guladı. Olası Skoda yatırımına ilişkin gelişmelere değinen Kan- ca, yatırım için adı geçen ülkeler arasında yer alan Bulgaristan ve Sırbistan ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin daha fazla avantajı olduğunu ancak imaj ve algı nok- tasında birtakım sorunlar bulunduğunu belirtti. 
Tüm bunlara karşın otomotiv tedarik sanayinin sürekli geli- şim gösterdiğine dikkat çeken Kanca, ana sanayinin gündemin- de elektrikli araçlar, otonom araç- lar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, malzeme testleri gibi gelişmelerin olduğunu anım satarak, ilerleyen dönemde ise te darikçilerin bu konularda hangi noktada olduğunu sorgulayarak ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Araştırmalara göre; 2030’da üretilen araçların %18’inin tam elek- trikli, %41’inin ise hibrit olacağı na dikkat çeken Kanca; “Böyle bir gelecekte bizim şirketlerimiz nerede olur, cirosu ne ka- dar olur, bu kadar çalışanı olur mu? diye düşünmemiz gerekiyor. Yakın dönemde üretim süreçleri daha kompleks olacak ve adetler artacak” dedi.
Gitgide daha kısa vadeli otomotiv şirketlerinin sıfır stok ile çalışmaya başlayacağına dikkat çeken Kanca, şimdiden bu tür gelişmeler için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Kanca; “Esnek olacağız, karmaşık sipariş yapısına uyum sağlayacağız ve sıfır stok ile çalışaca- ğız. Bunu başarmak için inovasyon, Ar-Ge, mühendislik ve yeni teknolojilere yatırım yapılması kaçınılmaz.  Mutlaka ana sanayiler, diğer tedarikçiler ve startuplar ile işbirliği yapmamız lazım. Bu nedenle TAYSAD’ın bulunduğu organize sanayi bölgesinde startuplar için bir merkez de kurduk” açıklamasını yaptı. 
Otomotiv sanayinde son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen TAYSAD Başkanı Kan- ca, geçen yıl dünya otomotiv sek törünün hem üretim hem de satış anlamında küçüldüğünü, bunun en büyük sebeplerinden birinin de Çin otomotiv pazarındaki daralma olduğunu aktardı. Kanca; “Sadece Volkswagen’in cirosunun %50’si Çin’den geliyor. Çin’deki düşüşler tüm dünyayı etkiliyor” dedi. Kanca, Avrupa otomotiv sanayinde tahmin edilenden daha fazla düşüş olaca ğı öngörüsünde bulundu. Kanca, otomotiv tedarikçilerine bu döne mi önümüzdeki yıllara hazırlık yaparak geçirmeleri tavsiye etti.
Gerçekleştirilen etkinlikte TAYSAD’ın sosyal sorumluluk projelerine yönelik bilgiler paylaşıldı. Konuyla ilgili bir sunum gerçekleştiren TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Berke Ercan, TAYSAD üyelerinin kullanmadığı makine ve teçhizatların meslek liselerine bağışlanma- sını kapsayan ADMOG ve gençlerin mesleki gelişimini destekleyen “20 Bin Kariyer” proje- lerinden bahsetti. Kerim Berke Ercan, “Mesleki eğitimden me- zun olan 6 gençten sadece biri alanında kariyer yapıyor. Bizim desteklememiz lazım. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ADMOG Projemiz ile Türkiye’nin 81 iline ulaştık. 377 kurum katıldı ve 200 Bin’e yakın ekipman toplandı. Bu ekipmanların toplam bedeli 5.5 Milyon TL.’ye ulaştı. 20 Bin Kariyer Projesi ile de otomotiv şirketlerinin yoğun olduğu illerdeki üniversiteler ile ortak çalışmalar yürüttük” dedi.