19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Dünya’nın dörtte biri ciddi tehdit altında!

Küresel ısınmanın en fazla tehdit ettiği bölgelerden birinin Himalaya Dağları olduğu ve yüzyılın sonuna kadar bu bölgedeki 2 Milyar’a yakın kişinin kıtlıkla yüzleşebileceği tespit edildi...

Ekleme: 18 Şubat 2019 Pazartesi 04:13/ Güncelleme: 18 Şubat 2019 Pazartesi 04:13
GEÇTİĞİMİZ HAFTA 350 araştırmacının katkılarıyla hazırlanan Hindukuş Himalaya De- ğerlendirmesi (The Hindu Kush Himalaya Assessment), dünyanın en kalabalık kıtasındaki nüfusun karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önüne serdi. Raporda; eğer küresel ısınma şimdiki hızında devam ederse yüzyılın sonunda dağlık bölgedeki sıcaklıklar 4 Santigrat dereceden fazla artabilir. Bu durumda dünyanın en yüksek tepesi olan Everest’in de aralarında bulunduğu dağlık bölgedeki buzulların 2/3’ü erir.
Buzulların erimesi, sadece dağlık bölgede yaşayan yakla- şık 200 Milyon kişi için değil, aynı zamanda buradan beslenen su havzalarında bulunan 1.6 Milyar’dan fazla insan için de çok büyük önem arz ediyor. Eğer buzullar erirse su kaynakları azalacağından, ta- rım ve hayvancılık da sıkıntıya girecek ve dünyada daha ön- ce hiç karşılaşılmadığı kadar büyük bir kıtlık yaşanacak. 
Hırslı bir şekilde iklim değişikliği ile mücadele etmemiz durumunda bile buzulların üçte birini kaybedip sıkıntıya düşeceğiz. Bu bizi şok eden bir bulgu oldu. 2016’da imzalanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkeler sıcaklık artışının dünya genelinde 1.5 derecede kalması için çaba göstermeyi kararlaştırmıştı. 
Ancak, raporu hazırlayan iklim uzmanları, “En iyi senar- yo” olarak adlandırılan bu durumda bile dağ buzullarının üçte birinin eriyeceğini ortaya koydu. Bunun nedeni olarak sera gazı etkisi yapan gazların yüksek rakımlarda daha fazla bulunması ve dolayısıyla dağlık alanları daha olumsuz etkilemesi gösteriliyor.
Sıcaklıktaki değişimlerin et- kileri Hindistan’da hissedilme ye başladı. Ülke nüfusunun ya- rısının, yani yaklaşık 600 Milyon kişinin temiz suya ulaş- ma konusunda sorun yaşadı ğı ve her sene bu nedenle 200 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Erişime açık olan yaklaşık 650 sayfa uzunluğun daki raporun hükümetler ve büyük şirketler üzerine baskı kurarak hızlı önlem umuluyor.