19 EKİM 2019 CUMARTESİ

Son “Kara Elmas” madeni de kapandı!

Ülkede faal olan son maden ocağı Bottrop’tan geçtiğimiz hafta son kez taşkömürü çıkaran Almanya’da taşkömürü madenleri böylece tarihe karışmış oldu...

Ekleme: 28 Aralık 2018 Cuma 18:10/ Güncelleme: 28 Aralık 2018 Cuma 18:10
“Kömür Havzası” olarak bilinen Ruhr Bölgesi’ndeki kuşak lar boyunca aralarında Türklerin de bulunduğu, milyonlarca insana ekmek kapısı da kapan dı. Duygulu anların yaşandığı kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, madencilerin yaptığı işin büyük takdiri ve saygıyı hak ettiğini belirtti ve “Ma denci olarak Almanya’nın kalkınmasına önemli katkı bulundular, onlara minnettarız” diye konuştu. Madenciler Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e bir parça taşkömürü hediye etti. Son madencilerin çoğu erken emekli olurken, ka- lan 200 dolayında madenciye yeni işyerleri aranıyor.
Dünya’nın başlıca sanayi ülkeleri arasına girmesini ve 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan Alman ekonomik mucizesinin önemli bölümünü kendi madenlerinden çıkardığı kömüre borçlu olan Almanya’da, 1950’lerde 153 taşkömürü madeninde 600 bin madenci ekmeğini kömürden çıkarıyordu.
1970’li yıllar sonunda dünyada maden krizi baş gösterince, Almanya’daki ocakların kapatılmasına başlandı.
İlerleyen yıllarda madenci sayısı hızla gerileyip 100 Bin’e düştü. 2000’li yılların başında ülkede faal olan kömür ocağı sayısı sadece 10’du. Zamanla uluslararası rekabetin artması ve kömür çıkarma işleminin gittikçe maliyetli hale gelmesi, ayrıca alternatif enerji kaynaklarına yönelim, “Kara Elmas”a olan ilgiyi azalttı. AB ve Alman- ya’nın kömür madenlerine ver diği fonları kesme kararı madenlerin sonunu getirdi. Uzmanlar, Almanya’da çıkartıla- cak daha çok kömür olduğu- nu, ancak bunun için çok yüksek teknoloji ve üst düzeyde güvenlik önlemi gerektiğini be- lirterek, bu koşullar altında kö mür çıkartmanın diğer ülkele re oranla çok daha pahalıya mal olduğunu belirtiyorlar.