18 HAZİRAN 2019 SALI

Yatırıma “Evet” ama!

Kent yapılanmasında ticari hareketliliği öne çıkarıp yol almak, yarın, bu eksikliğin sunduğu kayıplardan muzdarip olmayı getirmekle kalmaz, geçmişten koparıp, küresel arenada da yer edinmeyi engeller!..

Ekleme: 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:38/ Güncelleme: 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:38
Dünya tarihinde geçmişten günümüze kadar kentleşme ve kent yapılanmasında insan ve teknoloji ikilemi daima dönemin gelişmişlik anlayışının sunduğu öngörü açılımı paralelinde tartışmalara neden olmayı sürdürmüştür. Bugüne gelişte yapılan tekli tercihler,  yapılanmadaki gidişatı etkilediği gibi kentiçi sosyal yapıyı da farklılaştırıp birbirinden ayırmış, ötekileşmeye açık toplum haline getirmiştir.
 
Değişimin ileri teknoloji ile yenilendiği günümüzde kazanım ve üretim ilişkilerinin getirdiği anlayışla kurulan sosyal yapı ve sağlanacak hareketlilik ve bunun getireceği kazanımlar geçmişe benzer anlayışla kurgulanmamalı. Bir bütünselliği ge- rektiren gidişata uygun tümden gelimli yaklaşımla ele alınarak ortak aklın taleplerini öne  çıkarmayı ilke edinmeli. Her eksiklik teknolojik bilinmezliğe açılışı getirir.
 
Geleceğin akıllı sistemleri ile insan yaşamını kolaylaştıran insaniliğini, doğayla uyumlu şekilde bütünleştirilerek planlanmalı. Geçmiş farklılıklarda baskınlığın gidi- şatı ve toplumların tarihsel yaşam öyküleri geleceğin kurgusunda örnek alınmalı. İleri teknoloji tahakkümünü değil, onun getirdiğiyle toplumun ortak akla yaklaştırılması hesaba katılmalı. Aksi takdirde, ortaya çıkacak sonuçlar beklentileri karşılamayacak, engeller sunacaktır.