20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE

Çevreci Tofaş’a birincilik ödülü

Tofaş, İSO’nun düzenlediği “Çevre Ödülleri”nde “Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisinde “Birincilik Ödülü”nü elde etti...

Ekleme: 10 Aralık 2018 Pazartesi 04:09/ Güncelleme: 10 Aralık 2018 Pazartesi 04:09
İSTANBUL-Türkiye otomotiv sanayisinin gelişimine öncülük eden ve bu sene 50. yılını kutlayan Tofaş’ın tüm yönetim kategorilerinde ele aldığı çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ödüle layık görüldü. Tofaş, bu kap- samda İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen “Çevre Ödülleri” töreninde “Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Çevre ve Şehircilik Ba- kanı Murat Kurum’un katılımıyla İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleşen törende ödülü To- faş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar aldı. 
Çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki hedeflerini tüm paydaşlarının bilgisine sunan Tofaş, kurumsal web sitesinde ve sürdürülebilirlik raporlarında bu alanlardaki faaliyetlerini ve elde ettiği sonuçları yayınlıyor. Şirket performans verilerini 2013 yılından itibaren karşı laştırmalı olarak inceleme fırsatı sunan Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, çağın önemli sorun ları arasında yer alan, iklim değişikliği konusunda istikrarlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tofaş, 2017 yılında gerçekleştirilen toplam 244 milyon liralık Ar-Ge harcamalarının 25 milyon TL’lik kısmını sera gazı azaltımına yönelik projelere ayırıyor. Tofaş, bu dönemde yürüttü ğü̈ verimlilik çalışmalarıyla, 72.633 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 5.918 ton karbondioksit azaltımı sağlayarak, üretimden kaynaklanan sera gazı miktarını bir önceki yıla göre araç başına yüzde 10.5 oranında azalttı. 
Tofaş’ta kalite, çevre, enerji ve iş güvenliği yönetim sistemleri, “Tofaş Entegre Yönetim Sistemi” çatısı altında uygulanıyor. Çevre politikaları ile prosedürlerinin uygulanmasında ve birim içerisinde yayılımının sağlanmasında, “departman çevre ve enerji rehberleri” görev alıyor. Rehberler, aylık Çevre ve Enerji Kurulu toplantılarına katılarak politikaların departman içerisinde yayılımını sağlıyor, eğitim faaliyetlerini düzenliyor. Tofaş’ın çevresel performans verileri bağımsız denetleyici kuruluşlar tarafından da her yıl doğrulanıyor.
Yeni süreç ve ürün tasarımlarında da mevcut en iyi teknikleri uygulamayı taahhüt eden Tofaş, Dünya Klasında Üretim Sistemi’nin proaktif, yalın ve yeşil ilkelerini uyguluyor. Çevre yönetim sistemi çalışmalarına 1997’de başlayan Tofaş’ın fabrikası da dünyadaki tüm Fiat fabrikaları ile entegre bir sistem olan, Dün- ya Klasında Üretim Sistemi’nin metodolojisini kullanıyor. Tofaş, işbirliklerini yeşil satın alma yaklaşımlı çevreci bakış açısı ile gözetiyor.