29 MAYIS 2020 CUMA

Enerji sektörünün gündemi depolama

EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda yurtiçinden ve dışından gelen bilim adamları ve konukların yoğun gündemi enerjide “depolama” konusu oldu...

Ekleme: 25 Kasım 2018 Pazar 22:39/ Güncelleme: 25 Kasım 2018 Pazar 22:39
ANKARA-300’ü aşkın firma ile yaklaşık 15 Bin delegenin katıldığı EIF 2018’in yayımlanan so nuç bildirgesinde; ülkelerin gelişimi ile özellikle gelişmekte olan ülkelerin son yıllarda gösterdiği yüksek ivmeye paralel enerjinin öneminin hızlı arttığına ve tüm sektörler arasında ön plana çıktığına dikkat çekildi. Bildirgede, son 10 yılda Asya ile Avrupa arasında önemli bir HUB olan Türkiye’de de enerjinin ilk üç sektör den biri haline gelmesinin bunun en önemli göstergesi olduğunun altı çizildi. Tüm gelişen ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplamdaki oranını hızla artırdığı, buna karşın fosil yakıtla- rın önümüzdeki 10 yıl içerisinde giderek önemsizleşeceği vurgulanan bildirgede, Türkiye’nin bü yük ölçekteki kömür kaynaklarını bu zaman diliminde hızla değerlendirmesinin önemine işaret edildi. Bildirgede, YEKA ihalelerine yurtdışından gelen ilgi ile EIF 2018’e önceki yıllara göre uluslararası alandan daha fazla yabancı katılımcı olmasının Türkiye’nin enerji sektöründe uluslararası boyutta önemini hızla arttırdığını gösterdiği vurgulandı.
Uluslararası işbirliğinin hem Türkiye hem dünya ölçeğinde geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarda yeni nesillerin temiz, aynı zamanda daha refah bir dün yada yaşaması için gerekli olduğuna işaret edilen bildirgede, bu kapsamda Energy Storage (Depolama) konusunun hemen tüm katılımcıların ortak gündemi olduğuna dikkat çekildi. Bu yılın ocak-ağustos döneminde devreye alınan elektrik üretim santralleriyle sağlanan yaklaşık 3 Bin 652 megavatlık kapasitenin yüz- de 88’i yenilenebilir enerji kaynakları temelli oldu.