17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

“Akıllı Kentler”de politik veri zorluğu!

“Akıllı Kent” liderleri, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde (özel çıkarlara hizmetten ziyade) veriden faydalanmaya odaklanıp, “Akıllı Hizmet”e yöneliyor.

Ekleme: 22 Ekim 2018 Pazartesi 02:12/ Güncelleme: 22 Ekim 2018 Pazartesi 02:12
KENTSEL politika sorunlarını çözmek için veriyi kullanabileceğimiz ve kullanmamız gerektiği fikri, politika yapıcılar, akademik araştırmacılar ve iş dünyasın-da yaygın olarak kabul görmektedir. Ço- ğu belediye başkanı, “Akıllı Şehir Hareketi” olarak adlandırılabilecek şeylere imza atmak suretiyle veri güdümlü politikanın değerini kabul etti. Kent lider lerinin neredeyse tümü akıllı bir şehir ol- manın ne demek olduğunu gerçekten bilmezler. Bazıları, eski Jetsons çizgi filmine benzeyen fütüristik bir kenti hayal ederken, diğerleri de şehir hizmetlerini iyileştirmek için hangi veri ve teknoloji- nin yapabileceğini anlamadan hareket eder. Ancak, görünmeyen gerçek başka.
Akıllı kentler, bir anlamda, hata yapmadan kamu politikasını geliştirebileceğimiz ve uygulayabileceğimiz fikrini derinlemesine yerleştirdiğimiz bir terim ha- line geldi. Bu tamamen gerçekçi olmadığı için daha pratik ve ampirik tabanlı bir tanıma ihtiyacımız var. Akıllı kentler, kamu hizmetlerinin sunumunda verimli- lik ve etkinlik vaadiyle kentsel sorunları çözmek için kullanılabilir ve erişilebilir veri ve teknolojiyi sağlar. Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde (özel çıkarlara hizmet etmekten ziyade) verilerin faydalanmasına odaklanarak “Akıllı Hizmet” için veri kullanır. Veriler, şehir yönetiminin her alanında kullanılabilir; vatandaş katılımını arttırmak, tasarım politikası, politika alternatiflerinin bütçe etkilerini analizi, programları uygulamak, etkinlik ve eşitlik için program operasyonlarını izlemek gibi... Bu pratikte nasıl çalışır?
Tüm şehirler, sorunlarını çözmek için verileri kullanmak isterken, veri toplamak, verileri analiz etmek veya analizlerinde kullanılacak “Doğru” verileri seçmek için yeterli kaynak veya kapasiteye sahip değildir. Şehirler veriye sahip olduğunda bile, verilerin kendisi politika çözümlerini gerçekten sağlamaz. Şehir yetkilileri, verilerin politika uygulaması bağlamında ne anlama geldiğine karar vermelidir. Veriler politika yapıcılara seçimler sağlayabilir ancak, bu seçimlere nasıl değer verdikleri genellikle politik bir sürecin parçası olacaktır? Yerleşik ka- mu hesap verebilirlik sistemlerine sahip bir demokraside bile verilerin kamu yararı için iyi olarak kullanılmasını sağlayaz. Rekabetçi ve genellikle kıt olan kay- nakların bulunduğu bir ortamda, veriler politika önceliklerini belirleyemez.
Politika problemlerini çözmek için verileri etkin bir şekilde kullanan şehirler genellikle üniversitelerle ortaklık yapmayı ya da verileri toplama ve analiz etmede teknik yardım için işletmelere söz- leşme yapmayı tercih ederler. Bu, teknolojiyi değerlendirip verileri analiz etmek için kendi kapasiteleri olmayan şehirler için karmaşık ve ezici bir süreç olabilir.
Geçtiğimiz günlerde Colombia Üniversitesi Uluslararası ve Halkla İlişkiler ve Veri Bilimi Enstitüsü ve New York Şehri Çevre Koruma Dairesi ile bir projeye imza attı. Projenin amacı, NY’nin su yollarında yüzebilen çöpleri sınırlamak ve su kirliliğini azaltmak için genel bir planın bir parçası olmak.
Kentin veri toplama sonuçları, so- kak çöpünün, yüzdürülebilir çöpün ana kaynağı olduğunu gösterdiğinden, projeye bağlı olarak, NY Belediyesi, şehrin sokak çöplerinin nedenlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya odaklan- dı. Veri anali, politika önerilerini ve sokaklardaki çöpleri azaltmak için yeni girişimleri bilgilendirmeyi amaçlıyordu.
Enstitü ve NY Çevre Koruma Dairesi ekipleri, çoklu veri kaynaklarına dayanan bir analitik politika modeli de içeren, araştırmayı tasarlamak ve veri topla- mak için çok yöntemli bir yaklaşım kullandı. NY’nin açık veri portalından yüzlerce müşteri şikayet verileri, NY Çevre Koruma Bölümün Kaldırım ve Sokak Puan Kartları, NY Şehri Sanitasyon Dairesi’nden (DSNY) idari veriler, NY Şe- hir Planlama Bölümü’nün demografik ve arazi kullanım verileri, ABD hava istasyonu verileri ve NY Ağaçların Sayımı verileri. Ayrıca, anket enstrüman ve uygulamayı geliştirerek mevcut veriler arttırılmış cinsi, miktarı ve sokak çöp kay- nağını, hem de sokak çöp noktaları etkileyen olabilecek mahalle özelliklerini belirlemek için orijinal veri topladı.
New York Şehri Çevre Koruma Dai resi, birçok politika tavsiyesini kullanıyor ve diğer şehirler de araştırma protokolünü ve analitik modeli çoğaltmak is- tiyor. Bu proje, şehir yönetimi ve üniversite araştırmacıları arasında başarılı bir ortaklık olarak, gerçek anlamda “Akıllı Kent” çalışması olarak kendini ispat et- miş durumda. NYC’nin su yollarındaki çöpleri azaltmak için politika geliştirme ye yardımcı olmak için verilerini kullanma izin veren en önemli faktörler, politika sorununu açık bir şekilde anlamak çeşitli farklı ilgili veri tabanlarının kulla- nılabilirliği ve mevcut veriyi orijinal veri toplama ile artırma becerisi. İşte, bu tam bir “Akıllı Kent Politikası”dır!..