19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Küresel ısınmada domino etkisi!

Kritik karbon yataklarının küresel ısınma etkisiyle çözülmesinin yeryüzünde geri dönüşü olmayan bir ilklim dengesizliğine neden olabileceği açıklandı...

Ekleme: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:01/ Güncelleme: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:01
BİLİMİNSANLARI, küresel sıcak lık ortalamasındaki artışın kritik karbon rezervlerinin açığa çıkmasına yol açacak düzeye ulaşması halin- de dünyada kontrolü mümkün olma yan iklim dengesizlikleri yaşanabileceği uyarısında bulundu. İsviçre- ’nin Stockholm Üniversitesine bağlı Stockholm Direnç Enstitüsü’nden biliminsanları, yeryüzünde kritik ba- zı karbon yataklarının çözülmesi ve burada saklı karbonun atmosfere yayılması halinde oluşacak domino etkisinin yeryüzünü geri dönüşü olma- yan bir iklim dengesizliğine sürükleyebileceğini belirtti.
Küresel ısınmanın dünyanın en yüksek büyük karbon rezervleri olan kutup altı ormanlarını, permafrost toprakları, Arktik deniz buzunu, Antartika buz örtüsünü ve okyanus tabanını etkilediğine dikkati çeken bi- liminsanları, buralardaki çözülmenin büyük miktardaki karbon ve me tan hidrat içeriğinin atmosfere salımına yol açabileceğinin altını çizdi.
Yeryüzündeki ormanların, okyanusların ve karaların 4.5 Milyar ton karbonu massettiğine işaret eden bi- liminsanları, bunun atmosfere salınmasını yeryüzünü bir “Sera Dün- ya”ya dönüştüreceğini vurguladı. Böyle bir dünyada ortalama sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar artabileceği, deniz seviyesinin 10 ila 60 metre yükselebileceği ifade edildi.
Araştırmaya liderlik eden Stockholm Direnç Enstitüsü İklim Prof. Johan Rockström; “Küresel sıcaklık artışının 2 santigrat dereceye ulaşması halinde artık kontrol me- kanizmasını doğrudan gezegenimize vermiş oluyoruz. Şu an kon- trol bizim elimizde ancak, 2 dereceyi aştığımız taktirde dünya ar- tık bize dost değil, düşman olma- ya başlayacak. Kaderimizi, dengesini yitirmeye başlayan bir gezegenin ellerine teslim etmiş ola- cağız” diye uyardı.