19 EKİM 2019 CUMARTESİ

İngiltere’de karbon raporlama zorunluğu!

İngiliz Hükümeti, ülkedeki büyük ölçekli şirketlerin karbon emisyonlarını ve enerji tüketimlerini raporlamayı zorunlu hale getiren bir yasa çıkardı...

Ekleme: 3 Ağustos 2018 Cuma 20:33/ Güncelleme: 3 Ağustos 2018 Cuma 20:33
LONDRA-İngiltere Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı tarafından 18 Temmuz 2018 günü yayınlanan düzenlemeye göre borsada işlem gören şirketler, halihazırda küresel sera gazı etki- si yaratan gaz emisyonlarını için yaptıkları raporlama faaliyetine küresel faaliyetlerinden kaynaklı enerji tüketimlerini de ekleyecek. Borsada işlem görmeyen yıllık ciroları 36 Milyon Pound, bilanço büyüklüğü 18 Milyon Pound’u geçen anonim şirketler ve çalışan sayıları 250’nin üstünde olan limited şirketlerin de raporlama yükümlülükleri olacak.
Bu yükümlülük kapsamında bu şirketlerin de enerji tüketimlerini ayrıca doğal gaz ve elektrik tüketimi ile ulaşım kaynaklı emisyonlarını da raporlamaları gerekecek. Zorunluluk 2019 yılı Nisan ayında başlayacak. Bununla birlikte şirketler açıklayacakları bilgilerin kendilerine zarar vereceğini gerekçesi ile rapor- lama yapmama hakkı olacak.
İngiliz hükümeti ülkedeki şirketlerin enerji verimliliği değerlerini 2030 yılına kadar yüzde 20 oranında artırarak birim ekonomik çıktı için gerekli olan enerji ihtiyacını düşürmeyi hedefliyor.